กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > สารเคมี, น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม, ก๊าซ > บริษัท ท็อปซัน จำกัด
บริษัท ท็อปซัน จำกัด
เป็นบริษัทร่วมทุน และตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Sugimura Chemical Industrial Co., Ltd. | ผลิต และจัดจำหน่าย สินค้าสำหรับงานอุตสาหกรรมโลหะ

ผลิต และจัดจำหน่าย สินค้าสำหรับงานอุตสาหกรรมโลหะ

ท็อปซัน เป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทน้ำมัน และสารเคมี สำหรับงานเหล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และป้องกันการกัดกร่อน
จุดมุ่งหมายหลักของเรา คือการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราผลิต และพัฒนาสินค้าเพื่อความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม ทั้งต่อโลก และผู้ปฏิบัติงาน การรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสิ่งที่เรายึดถือ

เกี่ยวกับท็อปซัน

เรามองว่า สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และเป็นภารกิจสำคัญ ที่จะผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

1. ในการผลิต เราคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และลดผลกระทบด้านลบ ที่จะมีต่อสภาพแวดล้อม, มลภาวะ เราพยายามพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้​
  - ลดผลกระทบด้านลบ ที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม - ลดการใช้ทรัพยากร และ พลังงาน - ลดการปล่อยของเสีย สู้ชั้นบรรยากาศ - ลดการปล่อยขยะ และกากอุตสาหกรรม
2. เราให้ความเคารพต่อกฏระเบียบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และ มลภาวะ
3. เราตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. เราให้ความรู้ และฝึกฝนพนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
​5. เราประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสู่พนักงาน และสาธารณชน

สินค้าของท็อปซัน

PRETON

ป้องกันความสูญเสีย จากการกัดกร่อนของสนิมที่จะเกิดขึ้นกับชิ้นงาน, ช่วยไล่น้ำออกจากผิวของชิ้นงานประเภทเหล็ก

SUGICUT

ช่วยหล่อลื่นในการตัดกลึง ให้กับวัตดุดิบหลายๆชนิด เช่น เหล็ก และ สแตนเลส. มีสินค้าทั้งรูปแบบน้ำมันล้วน และน้ำมันผสมน้ำ (น้ำมันหล่อเย็น)

SUNPRESS

ช่วยหล่อลื่นสำหรับงานปั๊มแผ่นเหล็ก

SUGILUBE

ช่วยหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักร

HIBIRON

ปรับสภาพพื้นผิวของชิ้นงานให้ดีขึ้น ลดการกัดกร่อนของกรด

SUNFORMER

ช่วยหล่อลื่นสำหรับงานขึ้นรูป

SUNDRAW

ช่วยหล่อลื่นสำหรับงานดึงบาร์, ท่อเหล็ก ผ่านทางแม่พิมพ์

SUNROLL

ช่วยขัดเงาให้กับผิวชิ้นงาน

SUNCLEANER

น้ำมันล้างสำหรับงานเหล็ก, เครื่องจักร และพื้นที่ในการทำงาน. มีสินค้าทั้งประเภท Solvent และ น้ำ

SUNTOLL

ลบและป้องกันคราบเหลืองที่เกิดขึ้นในชิ้นงานจากการทำปฏิกริยากับน้ำ หลังจากขั้นตอนการจุ่มกรด​

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 21 ก.พ. 2561
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link