กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานพิมพ์, ลาเบล > บริษัท ชินโคพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชินโคพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ สติ๊กเกอร์ โลโก้สินค้า แพคเกจ แคตตาล็อก คู่มือการใช้งาน บาร์โค้ด และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ครบวงจร

การควบคุมคุณภาพ

 

นโยบายคุณภาพ ► ► 

"มุ่งมั่นผลิตสินค้าดีมีคุณภาพ 

ปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง

เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า"


          

            เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด เราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรัดกุม  ด้วยกระบวนการควบคุมคุณภาพ แล้วเท่านั้น ให้แก่ลูกค้า 


มาตรฐาน ISO 9001:2015

มาตรฐาน ISO 14001:2015


มาตรฐาน UL

Company Name

Category Name

Link to File

SHINKO PRINTING (THAILAND) CO LTD  LTDAuthorized Label Suppliers Program PGAA.LP3518
SHINKO PRINTING (THAILAND) CO LTD Marking and Labeling Systems - Component PGDQ2.MH28576
SHINKO PRINTING (THAILAND) CO LTD Marking and Labeling Systems Certified for Canada - Component PGDQ8.MH28576

 


SONY GREEN PARTNER CERTIFICATION

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 29 เม.ย. 2563
หมวดธุรกิจ
งานพิมพ์, ลาเบล
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link