กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานพิมพ์, ลาเบล > บริษัท ยูไนเต็ด เอเซีย เลเบิ้ล พริ้นติ้ง จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด เอเซีย เลเบิ้ล พริ้นติ้ง จำกัด
สติ๊กเกอร์หลากหลายชนิดก็เหมาะสมกับงานในด้านต่างๆ ของลูกค้า

ผลงานสติ๊กเกอร์​

 

ฉลากอาหาร

 


 


 


 


 


 


 

 

- ฉลากอาหาร (Foodstuff Labels)  - ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Labels)
- ป้ายน้ำมันหล่อลื่น (Lubricant Labels)  - ป้ายโปรโมชั่น (Promotion Labels)
​- อื่น ๆ (Other Labels etc...)

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 15 มี.ค. 2562
หมวดธุรกิจ
งานพิมพ์, ลาเบล
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link