กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > การค้าเครื่องจักร และอุปกรณ์ > บริษัท โซแมท จำกัด
บริษัท โซแมท จำกัด
Sale of Machine tools,Machine tool peripherals, Machine,Measuring equipment, Industrial equipment

LCD Digital Microscope

 

DIM-T2.4

กล้องจุลทรรศน์ขนาดกะทัดรัดประกอบไปด้วยหน้าจอ LCD/HDMI/TV/USB ซึ่งสามารถต่อผ่านจากกล้องได้ง่ายต่อการบันทึก รูปภาพและวีดีโอด้วยการบันทึกภาพคุณภาพสูง มาพร้อมด้วยแบตเตอรี่ ไฟ LED ขาตั ้ง รีโมตบันทึกภาพ และ โปรกแรมในการวัด สามารถเชื่อมต่อ ผ่าน PC หรือเครื่องเล่นแบบ Full HD เพื่อรับชมภาพในคุณภาพสูงได้

 

DIM-03

ไม่ใช่เฉพาะตัวคุณที่ท าการตรวจสอบได้เท่านั ้น แต่สามารถแชร์ภาพส าหรับ การตรวจสอบได้ ไม่จ าเป็นต้องมองผ่านกล้องคนเดียวอีกต่อไป ซึ่งมา พร้อมหน้าจอขนาด 16:9 Full HD (Full HD/1080p/30fps) และ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ TV แบบ Full HD ด้วยสาย HDMI DIM-03 สามารถขยายจาก 2.5X ถึง 100X (Digital zoom X4)

 

สเปคเครื่องมาตรฐาน

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 06 พ.ย. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link