กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > การค้าเครื่องจักร และอุปกรณ์ > บริษัท โซแมท จำกัด
บริษัท โซแมท จำกัด
Sale of Machine tools,Machine tool peripherals, Machine,Measuring equipment, Industrial equipment

AI Visual Inspection "AI-Detector"

เตรียม PC เพียงแค่เครื่องเดียว
เริ่มต้นตรวจสอบ Visual Inspection โดย AI !

 

●ไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง, Programming, Cloud, Python
●ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอย่างละเอียด (การจัดตำแหน่งและการแก้ไขตำแหน่ง)
เพียงแค่ถ่ายภาพเท่านั้น และปล่อยให้ AI-Detector
 จัดการ

 

ความสามารถที่ทำได้

1. การจำนวนชิ้น นับจำนวนที่ระบุไว้ว่าถูกต้องหรือไม่ และติดตั้งว่าเป็น OK หรือ NG

ตรวจสอบว่ามีจำนวนถึง 100 ชิ้นหรือไม่

ตัดสินว่าเป็น OK เนื่องจากมิครบ 100 ชิ้น

2. ตรวจสอบงานเสีย  ตรวจสอบรอยขีดข่วน,รอยแตก และติดตั้งว่าเป็น OK หรือ NG

ตรวจสอบว่ามีรูหรือไม่

ตัดสินว่าเป็น NG เนื่องจากว่าไม่มีรู 1 จุด (ตรวจสอบงานเสีย)

3. การตรวจสอบว่ามีหรือไม่มี ติดตั้งว่าเป็น OK หรือ NG โดยการกำหนดว่ามี หรือ ไม่มี บนวัตถุที่ต้องการ

ตัดสินว่าเป็น NG เนื่องจากมีข้อบกพร่องในการติดแผ่นซิลิกอนของสกรู

 

 

คุณสมบัติ AI-Detector ของ Shodensha

  • ใช้ภาพขั้นต่ำเพียง 15 ภาพก็ได้!! โดยปกติโปรแกรมจำเป็นต้องใช้ภาพในการเรียนรู้ 100 ภาพขึ้นไป
  • ใช้เวลาในการเรียนรู้เพียง 1 ชั่วโมง!! จากปกติจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันถึง 1 วัน

*ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ Visual Inspection มาก่อน ติดตั้งง่าย PC สามารถเรียนรู้และเริ่มต้นตรวจสอบได้ง่าย*

▼ ▼ ▼

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มตรวจสอบ Visual Inspection โดย AI!

 

ตรวจสอบงานเสีย

การนับจำนวนชิ้น

การตรวจสอบว่ามีหรือไม่มี

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 10 มี.ค. 2563
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link