กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานปั๊มขึ้นรูป > Mitsui Precision Thai Co.,Ltd.
Mitsui Precision Thai Co.,Ltd.
ผลิตชิ้นส่วนความเที่ยงตรงสูง, ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป, ชิ้นส่วนพลาสติกฉีดขึ้นรูป

 

 

เครื่องฉีดพลาสติค JSW 55t

เครื่องฉีด พลาสติค 55 Ton ใช้ผลิตชิ้นส่วน ประกอบใน Hard disk drive ซึ่งจะต้องใช้ความร้อนสูง ในการฉีด วัตถุดิบ และมีอุปกรณ์ ชุด Gate-cut Robot ที่มีขีดความสามารถสูง ติดตั้งที่เครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความรวดเร็ว
 

เครื่องฉีดพลาสติค Sumitomo 50t

 
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 28 ม.ค. 2556
หมวดธุรกิจ
งานปั๊มขึ้นรูป
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link