กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ > บริษัท สยามโอเรียนท์อีเลคทริค จำกัด
บริษัท สยามโอเรียนท์อีเลคทริค จำกัด
นิติบุคคลในประเทศไทยของบริษัท อินาบะเด็งคิซังเคียว, 1. เป็นตัวแทนจำหน่าย ของบริษัท อินาบะเดงกิซังเกียว ในประเทศไทย, เป็นตัวแทนจำหน่าย Universal Robot อย่างเป็นทางการ, จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิค, ระบบอัตโนมัติภายในโรงงาน และ ระบบ Robot

Collaborative Robot เป็น Robot ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ โดยไม่ต้องมีรั้วล้อมรอบ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ตามที่ท่านทราบว่า Industrial Robot กำลังเป็นที่นิยมพี่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพและ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเป็นแบบ อัตโนมัติ โดยทั่วไป Industrial Robot ต้องมีการทำรั้วล้อมรอบเพื่อความปลอดภัย ทำให้ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งมาก และ ต้องใช้ผุ้เชี่ยวชาญในการควบคุม และดูแลในการใช้งาน แต่ Collaborative Robot นั้น สามารถนำไปติดตั้ง และ ใช้งานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องมีรั้วล้อมรอบ ซึ่งจากลักษณะพิเศษที่กล่าวมานั้น ทำให้ได้รับความสนใจ และมีการเติบโตในตลาดอย่างรวดเร็ว

SOE จึงขอนำเสนอตัวอย่างการใช้งานในรูปแบบต่างๆของ Collaborative Robot จาก Universal Robots ซึ่งเป็นผู้คิดค้นและผลิต Collaborative Robot ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน

Universal Robots เป็นบริษัทผู้ผลิต Collaborative Robot เจ้าแรกของโลก และได้จัดจำหน่าย Collaborative Robot ไปแล้วทั่วโลก โดยได้รับการยอมรับ และมีความนิยมจากทั่วโลก ในฐานะที่เป็น Robot ที่มีความปลอดภัย, ใช้งานง่าย, ราคาไม่แพง และเป็นผู้นำในตลาด Collaborative bot ในขณะนี้ ทาง SOE จึงได้นำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์และทางเลือกสำหรับลูกค้าทุกท่าน 

Collaborative Robot ​


1.Collaborative Robot คือ

2.ความแตกต่างระหว่าง Collaborative Robot กับ Industrial Robot

3.ประโยชน์ของการใช้งาน Universal Robots

ขั้นตอนการนำ Collaborative Robot มาใช้งาน​


1.สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับตัว Robot ได้จากไหน

2.การนำ Collaborative Robot มาใช้งานต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

3.ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบ Robot

4.ประโยชน์ของการนำ Collaborative Robot มาใช้งาน

 

 1.Collaborative Robot คือ​

Collaborative Robot เป็น Robot ที่สามารถนำไปติดตั้ง และ ใช้งานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องมีรั้วล้อมรอบ และ Collaborative Robot ไม่ใช่ Robot ที่จะมาทำงานแทนมนุษย์ แต่เป็น Robot ที่จะมาทำงานร่วมกับมนุษย์

 

Collaborative Robot สามารถ ทำงานร่วมกับมนุษย์ในไลน์การผลิตในรูปแบบต่างๆได้

 

ด้วยลักษณะพิเศษของ Universal Robots ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ตอบสนองกับรูปแบบของอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น Universal Robots จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการรับมือในรูปแบบการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 

 2.ความแตกต่างระหว่าง Collaborative Robot กับ Industrial Robot ​

Industrial Robot ถูกกำหนดด้วยกฏหมายทางด้านความปลอดภัย ให้ต้องมีรั้วล้อมรอบและติดตั้งในพื้นที่ที่กำหนดแยกจากพื้นที่การทำงานของมนุษย์ แต่จากการผ่อนปรนกฏหมายทางด้านความปลอดภัย ให้ Robot สามารถทำงานร่วมกับคนได้โดยไม่ต้องมีรั้วล้อมรอบ โดยต้องมีเงื่อนไขตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่ง  Collaborative Robot ผ่านเงื่อนไขที่กฏหมายกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะของ Collaborative Robot เช่นการเขียน Program ซึ่งง่ายกว่าการเขียน Program ในรูปแบบเดิมๆ ทำให้ได้รับความนิยมแพร่หลาย

►ความง่ายในการใช้งาน

Industrial Robot มีความยุ่งยากในการใช้งาน ทั้ง การติดตั้ง และ การเขียน Program แตกต่างจาก Collaborative Robot ซึ่งง่ายในการใช้ง่าน ทั้ง การติดตั้ง และ การเขียน Program

 

 3.ประโยชน์ของการใช้งาน Universal Robots​

ประโยชน์ข้อที่1  

ออกแบบฐานและติดตั้งง่าย เนื่องจากมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา​

Table Top Robot UR-3 (เฉพาะส่วนแขน Robot) มีน้ำหนักสุธิเพียง 11 กิโลกรัม เนื่องจากมีน้ำหนักเบาทำให้สามารถติดตั้งได้ง่าย และ ยังสามารถเคลื่อนย้าย Robot ได้อย่างง่ายดาย ซึ่ง Industrial Robot ไม่สามารถทำได้ นอกเหนือจากนี้ด้วยการออกแบบ ลักษณะภายนอกที่มีความปลอดภัย อีกทั้งยังมีขนาดเล็ก ทำให้ผู้ปฏิบัตืงานรู้สึกปลอดภัยเมื่อทำงานร่วมกัน และ เนื่องจาก แต่ละแกนของ Robot ทั้ง 6 แกน แยกกันอย่างอิสระ ทำให้เมื่อเกิดปัญหาสามารถแกไขได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่เปลี่ยน แกนที่เป็นสาเหตุปัญหา ก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ประโยชน์ข้อที่2  

ตั้งค่าง่ายเนื่องจากสามารถTeachingได้โดยตรง​

การTeachingโดยตรงคือการที่ผู้ทำการTeachingสามารถใช้มือจับและเคลื่อนโรบอท ซึ่งสร้างจุดที่Teachingไปยังตำแหน่งใดๆอย่างอิสระ ซึ่งสามารถลดเวลาในการTeachingได้อย่างมาก และเนื่องจากแป้นควบคุมการTeachingที่ติดมานั้นใช้งานง่ายอย่างรู้สึกได้ เช่น ยูนิเวอร์แซลโรบอทนั้นมีฟังก์ชั่นเฉพาะที่เรียกว่า ฟอส จึงสามารถจึงสามารถทำการTeachingไปยังทิศทางที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง  และเนื่องจากฟังก์ชั่นดังกล่าวสามารถใช้ในการทำงานอย่างง่ายๆได้ แม้แต่คนที่ไม่เคยสัมผัสโรบอทก็สามารถที่จะใช้โรบอทได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านเอ็นจิเนียริ่งได้

ประโยชน์ข้อที่3  

สามารถนำเข้ามาใช้โดยไม่ต้องมีรั้วกั้นเพื่อความปลอดภัย​

UR จะหยุดด้วยแรงอย่างน้อย 100 N (50 N สำหรับ UR 3) สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ เนื่องจากสามารถทำงานร่วมกันใกล้กับผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องมีรั้วที่กั้นเพื่อความปลอดภัย ดังนั้นจึงสามารถประหยัดื้นที่ได้อย่างมาก ซึ่งส่งผลให้สามารถลดต้นทุนได้ด้วย

​​▲PAGE TOP

 

ขั้นตอนการนำ Collaborative Robot มาใช้งาน​

 

 1.สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับตัว Robot ได้จากไหน​

แม้ว่าท่านจะร้องขอผู้ผลิตโรบอท โดยปกติผู้ผลิตจะไม่สร้างระบบโรบอทให้ ซึ่งจริงๆแล้ว ผู้ที่มีหน้าที่สร้างระบบโรบอท เป็นโรบอทซิสเต็มอินทิเกรเตอร์(Sler) 

โรบอทซิสเต็มอินทิเกรเตอร์เป็นผู้รับเหมาตั้งแต่การแนะนำการนำระบบโรบอทเข้ามาใช้ ไปจนถึงการออกแบบและสร้างระบบ ซึ่งรายละเอียดในการสร้างระบบที่สามารถรองรับได้นั้นมีหลากหลายแตกต่างกันไปตามซิสเต็มอินทิเกรเตอร์


มีข้อควรระวังหลายประการ เพื่อให้สามารถใช้งานและสร้างผลงานได้จริงในหน้างานการผลิต

(1)ต้องเลือกโรบอทที่เหมาะกับหน้างานที่ต้องการจะนำโรบอทเข้าไปใช้
(2)ต้องประกอบมือหรืออุปกรณ์เพิ่มเติม(เช่น เซ้นเซอร์, ระบบการตรวจสอบด้วยภาพ) ที่จำเป็นในการทำงานเข้ากับตัวโรบอท
(3)ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทบทวนพิจารณาตั้งแต่ไลน์การผลิต
(4)ต้องรักษาความปลอดภัยของมนุษย์  เป็นต้น

กล่าวคือการค้นพบปัญหาของลูกค้า และ การออกแบบระบบโรบอทที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ อย่างเหมาะสมตลอดจนการช่วยเหลือในการดำเนินงาน คือหน้าที่สำคัญของ SOE และ SIer ของเรา


 

 2.ขั้นตอนจนถึงการนำระบบโรบอทที่ทำงานร่วมกับมนุษย์เข้ามาใช้​

โรบอทซิสเต็มอินทิเกรเตอร์เป็นผู้รับเหมาตั้งแต่การแนะนำการนำระบบโรบอทเข้ามาใช้ ไปจนถึงการออกแบบและสร้างระบบ ซึ่งรายละเอียดในการสร้างระบบที่สามารถรองรับได้นั้นมีหลากหลายแตกต่างกันไปตามซิสเต็มอินทิเกรเตอร์ เช่น กระบวนการดังต่อไปนี้

ค้นหาความต้องการที่ซ่อนอยู่และระบุปัญหาอย่างชัดเจน

・・・・・

ทบทวนกระบวนการทำงานปัจจุบัน และค้นหาความต้องการที่ซ่อนอยู่
​ระบุปัญหาให้ชัดเจน และพิจารณาวิธีการแก้ไข

   

บริหารจัดการโปรเจ็ค

・・・・・

ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงเริ่มดำเนินงาน
สรุปภาพรวม

   

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรบอทในแต่ละประเภทงาน

・・・・・

ให้การช่วยเหลือการเลือกโรบอทให้ตรงกับความต้องการซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละงาน เช่น กระบวนการทำงาน เป็นต้น

   
ออกแบบโรบอท ・・・・・ ดำเนินการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับโรบอททั้งหมด เช่น การสร้างไลน์การผลิต
วิธีการเคลื่อนที่ของมือโรบอท, การเลือกตัวโรบอท ตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาการทำงาน
   
ออกแบบความปลอดภัย ・・・・・ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากการนำโรบอทเข้ามาใช้ และออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัย เช่น การเลือกรั้วที่กั้นและอุปกรณ์ความปลอดภัย
   
ออกแบบสภาพแวดล้อม ・・・・・ ทบทวนพิจารณาไลน์และกระบวนการทำงานก่อนและหลังกระบวนการที่โรบอทจำทำงานตามความจำเป็น และออกแบบสภาพแวดล้อมที่โรบอททำงานได้ง่าย
   
ออกแบบการควบคุมตรวจจับ ・・・・・ ออกแบบเพิ่มเติมในส่วนของโปรแกรมสำหรับการควบคุมการเคลื่อนไหวของโรบอท และเซ็นเซอร์ที่จำเป็น

​​▲PAGE TOP

 3.ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบ Robot​

(1) ค่าใช้จ่าย Collaborative Robot​

(2) ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมของ Robot ​

(3) ค่าใช้จ่ายในการเขียน Robot​

(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Robot​

(5) ค่าบำรุงรักษา​

ต้นทุนในการทำระบบ Collaborative Robot​

 

 4.ประโยชน์ของการนำระบบโรบอทที่ทำงานร่วมกับมนุษย์เข้ามาใช้​

กระบวนการที่คาดว่าจะนำโรบอทเข้าไปใช้ ประโยชน์ซึ่งคาดหวังจากการนำโรบอทเข้าไปใช้

นำโรบอทเข้าไปใช้ในกระบวนการ
หยิบจับ การเรียง, การตรวจสอบ
(เช่น การพิมพ์ลาเบล)
การบรรจุกล่อง การบรรจุห่อ

※ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
สามารถทำงานได้อย่างเสถียรภาพเป็นระยะเวลานานในโรงงาน เช่น ช่วงกลางคืน
สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานได้ (เช่น กระบวนการทำงานที่มีอุณหภูมิสูง, ความชื้นมาก)
สามารถลดค่าล่วงเวลา และลดต้นทุนได้
สามารถทบทวนพิจารณาภาพรวมของกระบวนการทำงานให้เหมาะกับการนำโรบอทเข้าไปใช้
สามารถปรับเวลาการทำงานได้โดยง่ายและลดโอกาสการสูญเสียโอกาสเมื่อต้องรับมือกับอย่างฉับพลัน
เชื่อมโยงสู่การยกระดับคุณภาพ ซึ่งสามารถควบคุมความแตกต่างจากประสบการณ์, โนฮาวของผู้ปฏิบัติงาน
สามารถลดภาระ, ต้นทุน, เวลาในการสรรหาบุคลากร

การนำโรบอทเข้าไปใช้ในการตรวจสอบ
การพิมพ์ลาเบล (กระบวนการตรวจสอบ)
การเช็ครอยบนผิวงาน การตรวจสอบ
การทำงาน

※ เช่นการผลิตเครื่องจักร, โรงงาน
ผลิตสารเคมี

สร้างความแข็งแกร่งโดยการแข่งขันทางด้านราคาและลดต้นทุนจากการลดคน
ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์และความเสถียรภาพของคุณภาพจากการปฏิบัติงานเดิมซ้ำๆกันเป็นเวลานาน
การเทรซอะบิลิตี้แม่นยำจากการเตรียมพร้อมด้านข้อมูลในการตรวจสอบจากภาพ
ฟีดแบ็คไปยังการปรับปรุงกระบวนการผลิตจากการสะสมข้อมูล
ยกระดับสภาพแวดล้อมการทำงานที่มนุษย์ทำงานยาก เช่น การลำเลียงงานที่มีน้ำหนัก
ลดการทำงานที่อันตราย และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการทำงาน
สามารถทำการIoTได้ในเวลาเดียวกัน จากการนำโรบอทเข้าไปใช้

ที่มา : รวบรวมและเพิ่มเติมโดยอ้างอิงจาก กระทรวงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเขตคิงกิ "กิจกรรมการตรวจสอบสาเหตุการกีดกันการนำโรบอทอุตสาหกรรมเข้าไปใช้ในการขยายผลด้านใหม่ๆ ในปีเฮเซที่ 27"​

​​▲PAGE TOP

 

คำถามที่พบบ่อย

 

Q ทำไมยูนิเวอร์แซลโรบอทจึงสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องมีรั้วที่กั้นเพื่อความปลอดภัย?​

A

A Universal Robots ไม่จำเป็นต้องใช้รั้วกั้นเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากถูกออกแบบให้หยุดทำงานเมื่อชนกับวัตถุไดๆ โดยอ้างอิงจาก ISO 10218-1 : 2011 ซึ่งตามข้อกำหนดของ ISO แล้ว Collaborative Robot ต้องมีคุณสมบัติตรงกับข้อกำหนดอย่างน้อย 1 ข้อกำหนดสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่าง Robot กับมนุษย์ ตั้งแต่ข้อ 5.10.1 ถึง ข้อ 5.10.5 ซึ่ง Universal Robots สอดคล้องกับการจำกัดกำลัง (Power) และ แรงกระกด (Force) ตามข้อ 5.10.5  แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะนำ Universal Robots ไปใช้งานต้องทำการประเมิณความเสี่ยงก่อนทุกครั้ง 

Q สามารถแนะนำอุปกรณ์แวดล้อมนอกเหนือจากตัวโรบอทได้หรือไม่?​

A

ไม่เพียงแต่การให้บริการทางด้านโรบอท แต่เรายังสามารถให้บริการท่านจั้งแต่การออกแบบมือโรบอทและฐาน, สร้างระบบ จนถึงให้การช่วยเหลือในการนำเข้าไปใช้งาน และกรุณาเข้ามาเยือนที่บริษัทเรา เนื่องจาก SOE สามารถทำการทดสอบ, จัดอบรมในการนำเข้าไปใช้งานได้ด้วย

Q มีบริการให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาในกรณีต่างๆ หรือไม่อย่างไร?​​

A

・รับฟังข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ทางโทรศัพท์, อีเมลล์)
・ให้ยืมสินค้าในสต็อคเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน
・ให้ความช่วยเหลือ เช่น การช่วยเหลือที่หน้างาน
เนื่องจาก Universal robot สามารถปรับเปลี่ยนแกนข้อต่อในแต่ละแกนได้อย่างอิสระ ทำให้สามารถเปลี่ยนเฉพาะแกนข้อต่อที่ชำรุดเสียหายได้ 

 

 

​​▲PAGE TOP

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 16 มี.ค. 2563
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link