กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ > บริษัท ริวะเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ริวะเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตและแปรรูปชิ้นส่วนยานยนต์

เราทำการผลิต, ขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ และให้บริการขึ้นรูปชิ้นส่วนต่างๆ โดยมุ่งมั่นดำเนินการผลิตเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอยู่เสมอ โดยยึดถือเรื่องคุณภาพเป็นอันดับหนึ่ง

โรงงานของเราตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โดยเริ่มดำเนินการผลิต,
แปรรูปชิ้นส่วนยานยนต์ (ชิ้นส่วนสำหรับทอร์กคอนเวอร์เตอร์)และขึ้นรูปชิ้นส่วนต่างๆ

"เราจะอยู่เคียงข้างลูกค้าเสมอ"

เราปรารถนาที่จะเป็นองค์กรที่รวมทีมวิศวกร โดยขอให้พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทร่วมกันทำให้เรากลายเป็นบริษัทที่สามารถดำเนินการผลิตที่ได้รับความประทับใจจากลูกค้า ด้วยความสามารถทางเทคโนโลยีระดับสูงของพนักงานแต่ละคน

 

เทคโนโลยีเครื่องกลึงระดับสูง

เรารับรองระดับคุณภาพอยู่เสมอ ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงและประสบการณ์ของบริษัทเรา แม้จะเป็นการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปร่างที่ซับซ้อน

เน้นหน้างานผลิตเป็นหลัก

ชาวญี่ปุ่นจะลงหน้างานผลิตเพื่อตรวจสอบปัญหาและดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว และดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วโดยสื่อสารกับวิศวกรชาวไทย

ยกระดับความสามารถของหน้างานผลิต

เราดำเนินการปรับปรุงหน้างานโดยไม่ใช้เงินและดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
ในการผลิต และคุณภาพ
 

"เทคโนโลยี และความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันอย่างต่อเนื่องด้วยคุณภาพระดับเดียวกัน"
​เป็นสโลแกนที่เราจะยึดถือตลอดไป

 

ชิ้นส่วนสำหรับทอร์กคอนเวอร์เตอร์

บริษัทเราทำการผลิตชิ้นส่วนหลักของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ต้องการความละเอียดแม่นยำและคุณภาพระดับสูง เนื่องจากหากมีการติดตั้งในยานยนต์แล้วจะไม่มีการเปลี่ยนจนกระทั่งเลิกใช้งาน ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของเราใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในการดำเนินการตั้งแต่ระยะแรกที่ยานยนต์ระบบทอร์กคอนเวอร์เตอร์อัตโนมัติเริ่มแพร่หลายและเรายังได้รับการประเมินในระดับสูงอีกด้วย
 
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 27 ก.พ. 2563
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link