กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ > บริษัท ริวะเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ริวะเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตและแปรรูปชิ้นส่วนยานยนต์

เราจะรักษาระดับคุณภาพที่ทำให้ลูกค้าประทับใจอยู่เสมอ และจะปรับปรุงเพื่อยกระดับให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

<<นโยบายคุณภาพ>>
ขยายผลเป้าหมายคุณภาพซึ่งอ้างอิงมาจากนโยบายคุณภาพไปยังแต่ละส่วนงาน และให้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง และทำการประเมินความความเหมาะสมนั้นอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหาร และทบทวนพิจารณาแก้ไขตามความจำเป็น

[ภาพ]
หลังจากที่ผ่านกระบวนการกลึงแล้ว ให้นำชิ้นงานไปวางในเครื่องวัดแบบอินไลน์ ซึ่งเครื่องจะทำการวัดความหนา, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, ความสูงของร่อง, จุดร่วมศูนย์ ได้ในระยะเวลาชั่วพริบตา และคัดแยกงานOK/NG จึงทำให้สามารถลดเวลาที่ใช้ และแก้ไขปัญหาการวัดที่ไม่เสถียรโดยผู้ปฏิบัติงานไปได้


เครื่องวัดความละเอียดสูง

นำเครื่องวัดความกลมเข้ามาใช้ 

ผู้ผลิต : Mitutoyo
รุ่น : RA-2200

  

 


นำเครื่องวัดขนาดด้วยภาพเข้ามาใช้

<<ก่อนนำเครื่องเข้ามา>>
จำเป็นต้องใช้เวลาวัดแบบแมนนวลโดยพนักงานนาน 10-15 นาที ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ

<<หลังจากที่นำเครื่องเข้ามาใช้>>
สามารถทำการวัด 3ตำแหน่งได้ เพียงแค่กดปุ่มเดียวเท่านั้น และจะไม่เกิดความผิดพลาด
(Pokamiss) จากการมองด้วยสายตา โดยเครื่องจะแสดงผลเป็นสี (เขียว) หากผลการวัดอยู่ภายในขอบเขตค่าที่กำหนด และยังช่วยแก้ไขความผิดพลาดจากผู้ปฏิบัติงานได้ด้วย

ผู้ผลิต : KEYENCE
รุ่น : IM 6000 series

การวัดส่วนที่เป็นอินโวลูตสไปลน์

(1)เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ด้านล่างของฟันเฟืองด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึง

(2)พิตช์ระหว่างฐานฟันเฟือง 

(3)เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายของฟันเฟืองด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่ง 

การวัดส่วนที่รีดขึ้นรูปรอบนอก

(1)พิตช์ระหว่างปลายฟันเฟือง  

(2)ความลึกของฟันเฟือง  

(3)มุมระหว่างพิตช์ผิวฟันเฟือง

1.186mm [เส้นตรง]      1.206mm [เส้นตรง]      1.197mm [เส้นตรง] 

0.613mm [ขนาน]     0.627mm[ขนาน]

 


เครื่อง CMM

ผู้ผลิต : Mitutoyo
รุ่น : Crysta Apex C544
PRGวัด : MCOSMOS-1 Ver3.0 R5 Edition 13Cin

 


เครื่องทดสอบรูปร่างชิ้นงาน

ผู้ผลิต : Mitutoyo
รุ่น : CV-3100S4
[ขนาดที่วัดได้] 100mm Z± 25mm
[ความละเอียด] 0.05µm

 


 

เครื่องวัดความหยาบ

ผู้ผลิต : Mitutoyo
รุ่น : SV-3100S4
[ขนาดที่วัดได้] 100mm
[ความละเอียด] 0.05µm
[ความเร็วในการวัด] 0.02~5mm/s

 

การคัดแยก OK/NG

หลังจากที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแล้ว จะทำการคัดแยกชิ้นงานซึ่งมีค่าที่ยอมรับได้ OK/NG จากเซ็นเซอร์จับตำแน่งผิดปกติแบบสัมผัส (หัวเซ็นเซอร์ 3 จุด)    
                    
<<ระบบการตรวจสอบซ้ำ>>                    
                    
ทำการวัดขนาดซ้ำก่อนส่งงานให้ลูกค้า การควบคุมคุณภาพที่เคร่งครัดนี้จะเป็นการสนับสนุนให้ "เราสามารถผลิตชิ้นงานเดียวกันด้วยระดับคุณภาพคงเดิม"                    
และรับประกันว่าชิ้นงานจะมีคุณภาพสูง และไม่หลุดรอด                    
                    
ผู้ผลิต : KEYENCE                    
P/N : GT2                    
ความละเอียด :  0.1µm                    
ความแม่นยำในการตรวจเช็คซ้ำ : 3µm

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 20 มี.ค. 2563
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link