กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ > บริษัท โตโย ทันโซะ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โตโย ทันโซะ (ประเทศไทย) จำกัด
Mainly processing and sales of Isotropic graphite, Mechanical carbon and Carbon brush

วิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับคาร์บอนในอนาคต

      โตโย ทันโซะ มุ่งมั่นที่จะปลดล็อคศักยภาพของคาร์บอนในอนาคตให้เป็นไปอย่างไม่จำกัด และยังคงมุ่งมั่นทำตามเป้าหมายในการการผลิตวัสดุที่มีคุณภาพต่อไป 

       ในปี ค.ศ. 1974 เราเป็นบริษัทแรกในญี่ปุ่นที่พัฒนา Isotropic Graphite ได้สำเร็จ และ บริษัทได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา Isotropic Graphite กลายเป็นวัสดุ ที่มีความสำคัญต่อเทคโนโลยีชั้นยอดในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์และอวกาศ เป็นต้น ในปัจจุบัน วัสดุนี้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในงานประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Toyo Tanso ขออุทิศตัวในการเปิดศักยภาพของคาร์บอนให้กว้างขึ้น และมุ่งมั่นต่อการดำรงความสัมพันธ์อันเอื้อประโยชน์ต่อกันระหว่างมนุษย์และคาร์บอนให้ยั่งยืนสืบไป

 

ผลิตภัณฑ์และชิ้นงาน

ผลิตภัณฑ์กึ่งตัวนำ, ผลิตภัณฑ์โลหะ, ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า, ชิ้นงานที่ใช้เฉพาะงาน และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

การวิจัยขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ทุกๆชิ้นงาน ได้รับการสนับสนุนโดยระบบวิจัยพื้นฐาน
 

อิเล็กโทรดความแม่นยำสูง
สำหรับเครื่อง electrospark : TTK-5

 

ผลิตภัณฑ์ C/C composite

 
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 26 พ.ย. 2562
หมวดธุรกิจ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link