กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > เครื่องมือ, จิ๊กและฟิกซ์เจอร์ > เอส.วาย.วาย (ไทยแลนด์) จำกัด
เอส.วาย.วาย (ไทยแลนด์) จำกัด
ออกแบบงานคมตัด งานสร้างคมตัด งานลับคมตัด งานดัดแปลงคมตัด ชิ้นส่วนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

สินค้า

Demand of cutting tool, machine tool, for gear cutting tools, has advanced further consideration for the environment and reduce costs also added of course variety of of products. Oue company produce a special tool, reasonable price and hi-quality one on you to ask your needs.

   

 

 NEW!!    PCD Cutting Tools

Polycrystalline Diamonds (PCD) is a Synthetic diamond product have uniform hardness and high abrasion resistance as compared to tungsten carbide or ceramic tools. In certain applications, they offer 50 to 100 times life at just 10 to 15 times more price than carbide tools. They are recommended for machining non ferrous metals and Abrasive non-metallics like:-

• Aluminum and Aluminum alloys • Copper, Brass and Bronze alloys • Zinc and Magnesium alloys
• Gold and Silver • Tungsten carbide pre-sintered and sintered • Plastic and Rubber
• Epoxy resins • Fiber glass composites • Carbon and Graphite
• Ceramic unfired • Chipboard and fiber board  

We manufacture PCD Tools with advanced processing machine and control the product quality from the very beginning which keep PCD tools with high accuracy and good quality with consistency. We use high quality machine EWAG Brand Model: Laser Line Precision. The EWAG Laser Touch Machining® process can produce even extremely complex geometries at excellent surface finish qualities. The LASER LINE PRECISION is a compact laser production center for diamond tools.


PCD Turn boring bars for internal

Standard PCD insert

PCD milling reamer

PCD Step Reamer

PCD slot milling cutter

PCD ball nose milling cutter

to PageTop

 

Milling / Drilling / Turning / Regrinding

End Mill

Ball Nose End Mill

Flat End Mill

Form End Mill

Form Chamfer

T-Slot Cutter

Radius End Mill

Rough End Mill

Rotary Cutter

Form Cutter

Taper Ballnose Endmill

 

Step Burnishing Drill

Center Drill

Engraving

Reamer

Flat Drill

Haft Drill

Special Drill

Step Drill Ream

Taper Drill

Step Drill

   

to PageTop


Insert

Special Bite

PCD Insert

to PageTop


เรายินดีที่จะเป็นผู้ให้บริการงานด้านลับคม (Regrinding) ที่ได้มาตรฐาน

บริการลับคมทั้งงาน Carbide และ HSS สำหรับลูกค้าที่เคยใช้งาน Cutting Tools และ ไม่มีโรงงานลับคมเอง หรือท่านที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการลับคม ไม่ว่าจะเป็น ดอกสว่าน, ดอกเอ็น, ดอกต๊าปเกลียว, Hob Cutter, Broach Cutter และลับคมเครื่องมือตัดทุกชนิด ราคาถูก มั่นใจว่าจะให้บริการลับคมใหม่ที่จะแก้ไขปัญหาของท่านได้

to PageTop

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 08 ก.ค. 2563
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link