กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > กระบวนการผลิตแบบพิเศษ > บริษัท ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูปผงโลหะ (MIM)

บริษัท ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก
จากผลงานวิจัยเรื่อง “พัฒนากระบวนการผลิตไททาเนี่ยมโฟมบริสุทธิ์แบบเซลล์เปิด
โดยใช้กระบวนการชุบสารแขวนลอยกับต้นแบบโฟมพอลิเมอร์” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนโลหะฉีดขึ้นรูปโดยใช้นวัตกรรม Metal Injection Molding MIM จากประเทศญี่ปุ่น  ร่วมกับ ดร. อัญชลี มโนนุกุล (ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง หน่วยวิจัยโลหะ)  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมากจากผลงานวิจัยเรื่อง “พัฒนากระบวนการผลิตโฟมไททาเนี่ยมบริสุทธิ์แบบเซลล์เปิด โดยใช้กระบวนการชุบสารแขวนลอยกับต้นแบบโฟมพอลิเมอร์”  ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

 

  ไททาเนี่ยมโฟมแบบเซลล์เปิด

  

ไททาเนี่ยมโฟมแบบเซลล์เปิด (open cell titanium foam) คือ ไททาเนี่ยมที่มีโครงสร้างที่มีความเป็นรูพรุนสูงเพราะเป็นโครงตาข่าย รูพรุนมีความต่อเนื่องกัน ดังนั้นของเหลวและก๊าซจะไหลผ่านไปได้ นิยมเอาไปใช้ได้ในหลายวัตถุประสงค์ ได้แก่ ใช้เป็นตัวกรองสำหรับใช้งานที่มีอุณหภูมิสูง ใช้เป็นขั้วในระบบเคมีไฟฟ้า และใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์เพื่อปลูกฝังในร่างกาย

ไททาเนี่ยมโฟมแบบเซลล์เปิดขนาดมาตรฐานที่ผลิตเพื่อจำหน่ายคือ ขนาด 85x85 และ 280x280 มม. หนา 5 หรือ 9 มม. และในกระบวนการผลิตไททาเนี่ยมโฟมได้มีโครงสร้างสม่ำเสมอ แข็งแรง ไม่เปราะ ไม่มีสารปนเปื้อน โดยเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่น มีระดับความพรุนอยู่ที่ 86-92% โดยมีขนาดของเซลล์ระหว่าง 1.1-2.4 มม. 

SEM images​

Three-dimensional network structure with high porosity (avg. porosity 84-93%)

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 31 ส.ค. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link