กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานตีขึ้นรูป / งานตัดขึ้นรูป > กุนมะ เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด
กุนมะ เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เราจะเป็นผู้นำยุคใหม่ของอะลูมิเนียมและเหล็กด้วยการใช้เทคโนโลยีการปั๊มขึ้นรูปเย็นชั้นเลิศ

กรณีที่1

การผสานสองชิ้นงานเข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยีไอออนิก (ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น)

 ขอบเขตการใช้งาน

 ประเด็น VE idea

 

・ท่อที่ใช้กับคานช่วงล่าง    ・ท่อด้านล่าง

 

・การรวมชิ้นส่วน 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน (มีประวัติการใช้งานจริงถึงS25C)
・ความแม่นยำของเส้นผ่าศูนย์ของภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น (ความแม่นยำเป็นไปได้ถึง25 ไมครอน สำหรับทั้งเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอก)
・เพิ่มความน่าเชื่อถือของการเชื่อมแบบวิธีเดิมโดยการรวมชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน
・ความหยาบของผิวด้านในเป็นที่น่าพอใจ (ค่าความหยาบผิวด้านในไม่เกิน 0.6a)


※พอเปรียบเทียบแล้วระยะเวลาของกระบวนการไอออนิกนานกว่าปั๊มขึ้นรูปเย็น (ประมาณ 20 วินาที)
※จำนวนครั้งของไอออนิกจะเพิ่มขึ้นโดยขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของพื้นผิวที่ลดลง

 

 

วิธีการปัจจุบัน

ชิ้นส่วน 2 ชิ้น(pipe cap)ประกอบกันโดยการเชื่อม

 

  เทคโนโลยีใหม่/วิธีการใหม่

  It can be integrated into the shape after welding
by cold forging+Ironing.

 
 

คานช่วงล่าง
≪ส่วนที่เชื่อมในท่อด้านใน≫

 

คานช่วงล่าง
≪รูปร่างที่ผสานกันของท่อด้านใน≫  

 

 

≪รูปตัดขวางแสดงส่วนที่เชื่อม≫

 

≪รูปตัดขวางแสดงรูปร่างที่ผสานกัน≫

 

หัวข้อ

ต้นทุน

น้ำหนัก

ความสามารถในการผลิต/ความสามารถในการทำงาน

คุณภาพ/ ประสิทธิภาพ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

อื่นๆ

อัตราส่วน

การลดต้นทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

 

ลดลง 20%

ดีขึ้น 30%

   

 

กรณีที่2

 เพิ่มความแข็งแรงและลดต้นทุนด้วยการปั๊มขึ้นรูปเย็น

 ขอบเขตการใช้งาน

 ประเด็น VE idea

 

・กลุ่มผลิตภัณฑ์ Cam cap
・กลุ่มผลิตภัณฑ์ Bracket

 

・ใช้ได้กับวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง เช่น โลหะผสมประเภท2000
・การลงทุนครั้งแรก(สำหรับค่าแม่พิมพ์)ถูกกว่าเมื่อเทียบกับไดคาสติ้ง
・มีความเป็นได้ที่จะลดต้นทุนต่อด้วยการทำรู"แบบเจาะ"

※เนื่องจากใช้วัสดุอัดขึ้นรูปจึงมีต้นทุนวัสดุสูงกว่าไดคาสติ้ง
※การปั้มขึ้นรูปเย็นไม่เหมาะกับรูปทรงที่มีความซับซ้อน

 

 

วิธีการปัจจุบัน

  วิธีการผลิตที่ผ่านมาจะใช้กระบวนการหล่อ(ไดคาสติ้ง) ซึ่งเจอปัญหาต่างๆ เช่น 1.ค่าความแข็งลดลงเนื่องจากมีฟองอากาศจากกระบวนการหล่อ 2.จำเป็นต้องเพิ่มความหนาของงานเพื่อรับประกันค่าความแข็ง

 

เทคโนโลยีใหม่/วิธีการใหม่

สามารถลดน้ำหนักและเพิ่มความน่าเชื่อถือของชิ้นงานจากกระบวนการปั๊มอะลูมิเนียมขึ้นรูปเย็น

 
 

แบบของผลิตภัณฑ์

 

รูปถ่ายชิ้นส่วนของงานอะลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูปเย็น

 

หัวข้อ

ต้นทุน

น้ำหนัก

ความสามารถในการผลิต/ความสามารถในการทำงาน

คุณภาพ/ ประสิทธิภาพ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

อื่นๆ(ความน่าเชื่อถือ)

อัตราส่วน

ลดลง 10%

ลดลง 10%

 

 

  ดีขึ้น 40%
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 11 พ.ค. 2564
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link