กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > เครื่องมือตรวจวัด > บริษัท เคนฮิลล์ เมโทรโลยี (ไทย) จำกัด
บริษัท เคนฮิลล์ เมโทรโลยี (ไทย) จำกัด
Sales, Calibration and Technical Service for Measurement Instruments.

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการโซลูชันมาตรวิทยาทางอุตสาหกรรมที่เชื่อถือได้ของลูกค้าในภูมิภาค

หน้าที่

เพื่อสนับสนุนเการค้นคว้าของลูกค้าเพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตผ่านโซลูชันมาตรวิทยาที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ซึ่งรองรับตลอดอายุการใช้งาน

ให้ความสำคํญ

“สิ่งที่คุณต้องการให้คนอื่นทำเพื่อคุณทำในสิ่งนั้น” นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้

 

METALEX 2019 Information

≪ Hall: 98 Stand: AJ01 ≫

20-23 NOV 2019
BITEC(Bangkok International Trade & Exhibition Centre)

ขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบู๊ทของเรา

METALEX 2019 page

 


สินค้าและบริการ


Industrial X-Ray CT System

Precision Metrology System

Portable 3D Metrology System

Laser Tracker

Universal 3D Metrology software

Service

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 25 พ.ย. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link