กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม > ANES ประเทศไทย จำกัด
ANES ประเทศไทย จำกัด
อุปกรณ์ป้องกันและกำจัดสนิม ตะกรัน

"อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า ARIORES" เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการทดลองมากว่า 50 ปี อีกทั้งยังได้รับการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เป็นผลิตภัณฑ์จดทะเบียนสิทธิบัตรหนึ่งเดียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยวิธีการทำงานอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นลิขสิทธ์เฉพาะของบริษัทอะเนส ผสานการทำงานร่วมกันของ สนามแม่เหล็ก และ สนามไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ใช้สารเคมีใดๆตามที่ระบุไว้ในกฏหมาย Pollutant Release and Transfer Registers (PRTR) ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติ ป้องกันและกำจัดคราบสกปรก, ตะกรัน, ซิลิกาและสนิม ทั้งช่วยยืดอายุการใช้งานของท่อและระบบจ่าย-ระบายน้ำ, ท่อน้ำร้อน-เย็น, ท่อน้ำหล่อเย็นและเครื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้ใช้งานได้นานขึ้น จนได้รับการยอมรับและจดสิทธิบัตรมาแล้วถึง 3 ครั้ง

นโยบายด้านพลังงาน

เพื่อที่สร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและการใช้ชีวิตประจำวันให้เกิดความปลอดภัยและสะดวกสบาย อีกทั้งยังต้องพิจารณามาตรการด้านการประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย บริษัท ANES จำกัด ได้มีความพยายามที่จะสร้างนวัฒตกรรมที่อนุรักษ์พลังงานทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการของทุกคน

ที่มาของ ARIORES

น้ำที่ใช้ในประเทศไทยมีความกระด้างสูงทั้งยังมีแร่ธาตุจำพวกเหล็กและซิลิกาผสมอยู่มากเมื่อเทียบกับน้ำที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นจึงเกิดการสะสมได้ง่ายโดยฉพาะภายในท่อ, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและอื่น ๆ อันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา นอกจากนี้ยังมีหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนของวัสดุ เช่น อุปกรณ์ท่อ ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้สินใจจัดตั้ง บริษัท อะเนส (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นในประเทศไทย

การติดตั้ง (ทดลองติดตั้ง)​

เราได้ทำการทดลองติดตั้งเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน เพื่อแสดงถึงความเชื่อมั่นก่อนทำการเปิดตัวสู่ตลาดเทคโนโลยีการป้องกันและกำจัดสนิม ตะกรัน ดังนั้นจึงสามารถเชื่อได้ว่า ARIORES จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน โดยระยะเวลาทดสอบจะขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละที่เป็นสำคัญ 
(ระยะเวลาติดตั้ง: 2 ชั่วโมง)

ARIORES interview

 Tajima Roofing Inc Saitama factory

K.K.Hospitality partners

 

อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า ARIORES​

เรามีความมุ่งมั่นที่ชัดเจนถึงการให้ความสำคัญของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพอากาศโลก รวมทั้งเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกยุคโลกาภิวัตน์และการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ เช่นความหลากหลายของความต้องการของลูกค้าที่เราเชื่อว่ามันเป็นหน้าที่ของบริษัท บริษัท ของเรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกกับการพิจารณาเพื่อการป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมของโลก

อุปกรณ์ดูแลรักษาท่อ “ARIORES” กำจัดคราบสกปรก สนิมแดง ตะกรัน ซิลิกาให้หลุดลอกออก ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ป้องกันการเกิดคราบใหม่ พร้อมทั้งช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบท่อให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น

การจดสิทธิบัตร (คลิกเพื่อดูภาพขยาย)

 


รายละเอียดธุรกิจ


赤水・赤錆の発生メカニズム

สนิม ผลกระทบและการป้องกันสนิม

 ตะกรัน (Scale)

 กลไกการทำงาน ARIORES

 การติดตั้งในประเทศไทย

 การติดตั้งในประเทศญี่ปุ่น

 ผลิตภัณฑ์

 

[Facebook]  Anes - Thailand

 

[วีดีโอ]  Ariores TH #
Water Quality Improvement Device

 

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 13 มี.ค. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link