กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ > FACOM-KD (Thailand) Co., Ltd.
FACOM-KD (Thailand) Co., Ltd.
รับออกแบบ ผลิต และติดตั้ง ระบบหุ่นยนต์ การควบคุมซีเควนซ์ PLC การควบคุมอัตโนมัติ การควบคุมการผลิต การประมวลผลภาพ ระบบควบคุม

ระบบข้อมูลสารสนเทศ

 

รายละเอียดธุรกิจ

 

ซอฟต์แวร์ควบคุมอัตโนมัติ

​​ซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถควบคุมโดย PLC แต่จะควบคุมอัตโนมัติ ด้วยอุปกรณ์ความเร็วสูง
(การ Sampling ได้หลายพันครั้งต่อวินาที)

ซอฟต์แวร์การวัดและตรวจสอบอัตโนมัติ

วัดความยาวด้วย Digital linear gauge หรือเลเซอร์ วัดน้ำหนักด้วย Load cell และใช้ซอฟต์แวร์ ในการตัดสินและบันทึกข้อมูล

ซอฟแวร์การประมวลผลภาพ

จับภาพและประมวลผลข้อมูลภาพโดยใช้กล้อง และแสง หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยซอฟต์แวร์ (ตำแหน่งการตรวจจับ, การตรวจสอบภายนอก เป็นต้น )

ซอฟต์แวร์การตรวจสอบจากส่วนกลาง

ซอฟต์แวร์ที่ตรวจสอบและบันทึกสถานะสาธารณูปโภคเช่นน้ำ・อากาศ・พลังไฟฟ้า เป็นต้น

ระบบการควบคุมการผลิต

ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์การผลิต และส่งไปยังอุปกรณ์เครื่องจักรผลิต โดยอัตโนมัติ

ระบบการดำเนินการผลิต (MES)

ซอฟต์แวร์สำหรับสนับสนุนการผลิต รวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ วัสดุ เครื่องมือ ผู้ปฏิบัติงาน เวลา ข้อมูล และ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

 

ผู้ผลิต / ระบบรองรับ

โครงสร้างเซิร์ฟเวอร์

On-premise(IBM, HP), Cloud(Amazon Web Service, Nifty Cloud)

ฐานข้อมูล (Database)

Oracle, SQLServer, MySQL, PostgreSQL , Access , Hadoop

การจัดการประมวลภาพ

Cognex, HALCON, MatroxMIL, NI, Kyoto Robotics

การควบคุมการวัด

LabView, MATLAB

การควบคุมการสื่อสาร

TCP/IP, RS232C, RS422

การควบคุม Fieldbus

Ethernet/IP, PROFINET (ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ)

ระบบการผลิต

ระบบการควบคุมการผลิต(ERP), ระบบการดำเนินการผลิต(MES), Plant Simulation(PS)

ระบบการวัด

เครื่องมือวัด (ขนาด, รูปร่าง, ความหนา, พื้นที่ เป็นต้น), การตรวจสอบย้อนกลับ

ระบบประมวลผลภาพ

การตรวจสอบลักษณะภายนอก, กำหนดตำแหน่ง, การตรวจสอบขนาด, การจดจำตัวอักษร,
การตรวจสอบ มิติ (3D Vision)

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 15 พ.ค. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link