กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ > บริษัท เอ็มเอสเค (เอเชีย) จำกัด
บริษัท เอ็มเอสเค (เอเชีย) จำกัด
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ Mini Runner และเครื่อง Repelletizer

​​


 

MSK(ASIA)CO.,LTD.
Facebook page

MSK(ASIA)CO.,LTD.
Youtube channel

 
 

MSK(ASIA)CO.,LTD.
LINE official account

MSK Pte Ltd
Corporate site

 

 

ผลิตงานได้มากขึ้นและใช้พลาสติกน้อยลง
จากแม่พิมพ์เดิมของคุณเอง

ระบบ Mini Runner


ลดขนาด Runner ให้เล็กลง ทำให้ปริมาณการใช้พลาสติกของคุณลดลง


ลด Cycle Time ให้สั้นลง ทำให้ปริมาณการผลิตของคุณจะเพิ่มขึ้น


ระบบ Mini Runner ของเรา ต่างจาก Hot Runner อย่างไร
- ไม่ต้องทำแม่พิมพ์ใหม่ สามารถนำมาติดตั้งกับแม่พิมพ์ Cold Runner
   เดิมของคุณได้ (ราคาแม่พิมพ์ Cold Runner ราคาต่ำกว่าแม่พิพม์ Hot Runner)
- ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า เนื่องจากใช้ Temperature Controll เพียงชุดเดียวเท่านั้น
   (1 - 2 Zone)
- ลดความร้อนสะสมในจุดที่ไม่จำเป็น เนื่องจากบริเวณ Nozzle ไม่จำเป็นต้อง
   มี Heater
- สามารถใช้กับพลาสติก Nylon ที่ผสม Glass Fiber ได้เป็นอย่างดี
- ความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน (อ้างอิงจากลูกค้าในอุตสาหกรรม
  ฉีดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี)

เรายังจัดทำ Simulation เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อน-หลังการติดตั้งอุปกรณ์
Mini Runner กับแม่พิมพ์เดิมของคุณเพื่อใช้พิจาณาในขั้นต้นอีกด้วย


[Video] Ultimate solution with 1.6 times the molding capacity

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดของ Mini Runner ► 

 

นำเศษบดมาขึ้นรูปเป็นเม็ดใหม่ได้เอง
ภายในโรงงานคุณ ด้วยเครื่อง Repelletizer

เครื่องไม่จำเป็นต้องใช้ระบบน้ำในการทำงาน


ใช้ได้กับพลาสติกทุกชนิด


เหมาะสำหรับขึ้นรูปเม็ดพลาสติกที่มีราคาสูง


สามารถขึ้นรูปเม็ดพลาสติกสองชนิดไปพร้อมๆกันได้


ลงทุนน้อย ประสิทธิภาพสูง


Repeller is possible even with crushed material of
​about 5 kg! (Only 300g for purging)คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดของเครื่อง Repelletizer ► 

​​

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 31 ก.ค. 2563
หมวดธุรกิจ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link