กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ก่อสร้าง / โครงสร้างโรงงาน > บริษัท โทมัส เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โทมัส เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Tent Warehouse, High Speed Sheet Shutter, FA Products , Energy Saving Products

หลังคาเต็นท์ พื้นที่ขนถ่าย 

ที่เก็บสินค้าชั่วคราวสําหรับโลจิสติกส์และการกระจาย

เป็นห้องเก็บสินค้าชั่วคราวสําหรับผลิตภัณฑ์โลจิสติกส์แบบครบวงจรเป็นสถานที่ทํางานในการจัดการสินค้าเป็นสถานที่โหลดสินค้าสําหรับโรงงานและตลาด และเป็นสถานที่ทํางานกลางแจ้งในสภาพอากาศฝนตก เราปรับปรุงประสิทธิภาพของงานการจัดการสินค้าและนําไปสู่การอํานวยความสะดวกในการขนส่ง

มีการออกแบบและความทนทานที่เหมาะสมสําหรับหน้างานและการประยุกต์ใช้เช่นเดียวกับการลด ระยะเวลาการก่อสร้างอย่างมีนัยสําคัญ

■ Work Station

■ Parking Roof

■ Rest Area Roof

■ Walkway Roof

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2564
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link