กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ชิ้นส่วนยึดติด, น็อต, สปริง > บริษัท โมริตะ สปริง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท โมริตะ สปริง (ไทยแลนด์) จำกัด
เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสปริง

ควบคุมคุณภาพ


 

【นโยบายคุณภาพ】ผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล ผลิตอย่างมีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า

ดำเนินการด้วยความชอบธรรมเป็นหลักและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างมีระบบ

ISO9001:2015

 

เครื่องทดสอบแรงบิดสปริง

เครื่องทดสอบแรงดึง/แรงกดของสปริง

เครื่องฉายภาพ (Profile projector)

เครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ

รางวัล

 


Good Cooperation Award 2017 Mitsubishi Heavy Industries - Mahajak Air Conditioners Co., Ltd.

Environmental Good Governance Awards 2017 (Green Star) Industrial Estate Authority of Thailand

Best Quality Performance of Year 2016 Daikin Compressor Industries Ltd.

 

Good Cooperation Award (2017)

Environmental Good Governance Awards (2017)

Best Quality Performance (2016)

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 02 ธ.ค. 2563
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link