กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานชุบ / พ่น / ทำสีชิ้นงาน, วัสดุงานทำสี > บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด
บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด
ชื่อบริษัท
บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด
รายละเอียดธุรกิจ
บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด โดย คุณ สิรวีร์ กิตติ์เรืองพัชร ซึ่งท่านทำงานในอุตสาหกรรม ผลิตสีน้ำมัน
ตั้งแต่ยุคบุกเบิกของประเทศไทย ต่อมาท่านได้เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ ในธุรกิจสีผงโดย ท่านคำนึงถึงผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นท่านจึงได้เริ่มก่อตั้งโรงงานผลิตสีผง ขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2530 ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ “วี.เพาเดอร์เทค”
สินค้า / บริการ
สีอบ อุตสาหกรรม
ที่อยู่
1/58 หมู่ 2 พระราม 2 ตำบลท่าทราย , เมือง, สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 034-490-737#2002
เบอร์แฟกซ์ 034-490-733-4
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2556
พื้นที่โฆษณา
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##