กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ระบบการผลิต, อุปกรณ์การผลิต > บริษัท สยาม แอ็ดวานซ์ เทค เทคโนโลยี จำกัด (SATT)
บริษัท สยาม แอ็ดวานซ์ เทค เทคโนโลยี จำกัด (SATT)
Cleaner Product / Machine System / Servicing
ชื่อบริษัท
บริษัท สยาม แอ็ดวานซ์ เทค เทคโนโลยี จำกัด (SATT)
Siam Advance Tech Technology Co., Ltd. (SATT)
ผู้รับผิดชอบ

คุณวิโรจน์ จันทร์แสง

รายละเอียดธุรกิจ

ให้บริการน้ำยาต่างๆสำหรับเครื่องจักร

สินค้า / บริการ
  • Hydrocarbon Cleaner
  • Trichloroethylene
  • Biocleaner
  • Methylenechloride
  • ​Others
ที่อยู่ (โรงงาน)
43/11 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

พนักงานคนญี่ปุ่น : คุณโอคาดะ
เบอร์โทรศัพท์ :081-889-1565

อีเมล์ okada@satt.co.th

พนักงานคนไทย : คุณวิโรจน์ จันทร์แสง
เบอร์โทรศัพท์ :081-829-5993
อีเมล์ wirote@satt.co.th

สำนักงาน (กรุงเทพ)
99/7 หมู่ที่ 1 ถนนคุ้มเกล้า ตำบลลำปลาทิว อำเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Siam Advance Chemical Co., Ltd.
99 Moo.3 Napratart, Panutnikorm, ชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 033-095-143
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

กรกฎาคม 2551

ทุนจดทะเบียน

5 ล้านบาท

จำนวนพนักงาน

30 คน

ธนาคาร

ธนาคารกสิกร

ลูกค้าสำคัญ

Siam Kyosan DENSO
Siam DENSO Manufacturing
Thai summit PKK
Mitsubishi Heavy industries

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 25 พ.ย. 2559
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link