กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ > บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด
บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด
ชื่อบริษัท
บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด
รายละเอียดธุรกิจ
บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด ริเริ่มจากความมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเลิศ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในกลุ่มอุตสาหกรรม นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้วยจุดเริ่มต้นเล็กๆ นี่เอง ทำให้องค์กรเติบโตอย่างรวดเร็ว แล้วก้าวมาสู่ผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรม
สินค้า / บริการ
สินค้าและบริการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ระบบควบคุมอัตโนมัติ AUTOMATION
2. ระบบสารสนเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม MANAGE INFORMATION SYSTEM
ที่อยู่
99/9 เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะอ อฟฟิศทาวเวอร์ชั้น 19 ห้อง 1908-9
หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี , ปากเกร็ด, นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2835-3539
เบอร์แฟกซ์ 0-2835-3810
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 23 ก.ค. 2557
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##