กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานหล่อขึ้นรูป / งานฉีดหล่อขึ้นรูป > บริษัท เจเอสพี แคสติ้ง จำกัด
บริษัท เจเอสพี แคสติ้ง จำกัด

ชื่อบริษัท
บริษัท เจเอสพี แคสติ้ง จำกัด
JSP CASTING CO.,LTD.
รายละเอียดธุรกิจ

เราให้บริการหล่อโลหะทุกประเภท ด้วยมาตรฐานความชำนาญ ได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าให้เราผลิตชิ้นส่วนประกอบให้กับอุตสาหกรรมที่หลากหลายแตกต่างกันมากมายรวมถึงสินค้าสำหรับการส่งออกขายไปยังต่างประเทศ เครื่องประดับอุตสาหกรรม การผลิตงานศิลปะแฟชั่น และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ เพื่อการส่งออก


ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต ด้วย กรรมวิธีการหล่อโลหะขั้นสูง ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ลดการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้แกวัตถุดิบในทุกขั้นตอนการผลิต จึงได้ชิ้นงานหล่อโลหะที่ได้คุณภาพ มีลวดลายละเอียดประณีต ลูกค้าสามารถเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบตามที่พอตนพอใจได้


เรารับประกันความความพึงพอใจในสินค้าทุกชิ้น ด้วยราคาที่ยุติธรรม เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ จากประสบการณ์ของเราที่มีมาอย่างยาวนานในการผลิตชิ้นส่วนให้กับหลายอุตสาหกรรม สามารถหล่อชิ้นงานที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล พัฒนาแนวความคิดในการผลิตให้ตรงกับความต้องการของท่าน เราหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในอนาคตข้างหน้า

เว็บไซต์นี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ บริษัท เจเอสพี แคสติ้ง จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลและข่าวสารสำหรับองค์กร เพื่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเรากับผู้สนใจโดยทั่วไป เป็นแหล่งให้ความรู้ด้านการหล่อเครื่องประดับโลหะ นำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจเพื่อใช้บริการของเราได้ในอนาคต และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้ลูกค้าได้สามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยต่างๆ กับเราได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

.co.th หมายถึง Company Thailand คือ เว็บไซต์เกี่ยวกับการพาณิชย์และธุรกิจ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ผู้จดโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีที่ตั้งสถานประกอบการที่แน่นอน
 

สินค้า / บริการ
ที่อยู่
เลขที่ 439 หมุ่ 6 ตำบลแม่เหียะ, เมือง, เชียงใหม่ 50100
เบอร์โทรศัพท์ 089-1697901 หรือ 084-1503326
เบอร์แฟกซ์ 053-273734 โทรสาร ต่อ 14
อีเมล์ ac@jspcasting.co.th
เว็บไซต์
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 28 ก.พ. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##