กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > สถาบันการเงิน, ประกันภัย > บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Thai Insurance Public Company Limited
รายละเอียดธุรกิจ

ประกันภัย

สินค้า / บริการ

- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
- ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ที่อยู่
34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2613-0100
เบอร์แฟกซ์ 0-2652-2870-2
อีเมล์ tic@thaiins.com
เว็บไซต์
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 13 มี.ค. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link