กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > วิเคราะห์ข้อมูล, วิจัยและพัฒนา > บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
ชื่อบริษัท
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
E-Business Plus Co.,Ltd.
รายละเอียดธุรกิจ

บริษัทผู้พัฒนาและจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป Business Plus 3 ระบบ

สินค้า / บริการ

- โปรแกรมระบบบริหารงานค้าปลีก Business Plus Pos
- โปรแกรมระบบบริหารสินค้าคงคลัง, จัดซื้อ และจำหน่ายสินค้า, การเงินและบัญชี
- โปรแกรมเงินเดือน บริหารงานบุคคล

ที่อยู่
12-3 หมู่ 6 ซอยปิ่นนคร 4 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม 10170
เบอร์โทรศัพท์ 02 880 9700
เบอร์แฟกซ์ 0-2424-0972
อีเมล์ info@businessplus.co.th
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

พ.ศ. 2543

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 22 มี.ค. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##