กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > พลังงาน, เชื้อเพลิง > บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) 

"จากหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจดั่งเดิมในกลุ่มบริษัท ”ก๊กฮวด”จนมาเป็นผู้จำหน่ายและจัดส่งเชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดของไทย"

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานชีวมวลที่ได้เศษวัสดุเหลือใช้จาการเกษตรและอุตสาหกรรม จึงได้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล (Bimass Fuel) หลากหลายประเภภทเพื่อให้สามารถทดแทนการนำเข้า หรือใช้น้ำมันที่ลดลงของประเทศไทย และรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยเชื้อเพลิงชีวมวลนั้นสามารถประหยัดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจที่ต้องการใช้พลังงาน ซึ่งเชื้อเพลิงนี้สามารถให้ความร้อนได้ดี และเหมาะสมกับเครื่องกำเนิดไอน้ำ หรือ Boiler ที่ใช้กับอุตสาหกรรมทั่วไปๆ ไปได้ อย่างไม่มีปํญหา ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดหาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ จากธรรมชาติ อาทิเช่น กะลาปาล์ม , ไม้ซิป , ขี้กบ , ขี้เลื้อย ,  ไม้ท่อน , ไม้ยางพารา , แกลบ เป็นต้น  ในสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน แหล่งพลังงานถือเป็นสิ่งจำเป็นและกำลังขาดแคลน จากความต้องการที่จะใช้พลังงานที่เพิ่มตามจำนวนประชากร ประกอบด้วยแหล่งพลังงานที่มีจำกัดในปัจจุบันได้ลดลงและจะหมดไปในอนาคต ซึ่งจะขาดแคลนและมีราคาแพง น้ำมัน"น้ำมันเป็นพลังงานที่สำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องใช้และความต้องการใช้นำ้มันของโลกก็เพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกันปัจจุบันน้ำมันดิบในโลกนั้นเริ่มลดน้อยลง จึงทำให้หลายๆ ประเทศเริ่มหันมาสนใจใช้พลังงานอื่นทดแทนการใช้น้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นการนำถ่านหินบิทูมินัส หรือ ชีวมวล ซึ่งได้มาจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรหรืออุตสาหกรรมมาใช้ทดแทนการใช้น้ำมัน พลังงานชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ชีวมวลในที่นี้หมายถึงพืชที่เป็นไม้ ซากพืช หญ้า มูลสัตว์ต่างๆ ที่เป็นของแข็ง ที่เรานำมาเป็นเชื้อเพลิงเผาไฟเอาความร้อนมาใช้ในครัวเรือนในโรงงานอุตสาหกรรม หรือใช้ในยานพาหนะ เช่น ใช้ฟืนมาเป็นเชื้อเพลิงต้มน้ำให้แก่ หม้อไอน้ำของรถไฟ ที่เราเคยใช้กันมาก่อนที่จะเปลี่ยนมา เป็นเครื่องยนต์ดีเซล เราเคยใช้ฟืนในการหุงต้มภายในครัวเรือน ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นถ่านไม้และแก๊ส เราเคยใช้ฟืนหรือแกลบในการเผาอิฐหรือชิ้นงานเซรามิคก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นน้ำมันก๊าดหรือแก๊สแอลพีจี

วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลในระดับภูมิภาคเอเชีย"

พันธกิจ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ด้วยเชื้อเพลิงชีวมวลที่หลากหลาย ให้ความสำคัญด้านคุณภาพและมีปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลที่สามารถส่งถึงลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ พร้อมด้วยระบบโลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์ รวมทั้งการบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

ชื่อบริษัท
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้รับผิดชอบ

นาย อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร  (ประธานกรรมการ)

รายละเอียดธุรกิจ

จัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กะลาปาล์ม 2) ไม้สับและส่วนอื่นๆของไม้ 3) ขี้กบ ขี้เลื่อย และฝุ่นไม้ 4) ชีวมวลอัดแท่ง และ 5) สินค้าอื่น เช่น แกลบ ใยปาล์ม ทะลายปาล์ม ซังข้าวโพด เหง้ามัน เป็นต้น

สินค้า / บริการ

1. กะลาปาล์ม

2. ไม้สับและส่วนอื่นๆของไม้

3. ขี้กบ ขี้เลื่อย และฝุ่นไม้

4. ชีวมวลอัดแท่ง

5. สินค้าอื่น เช่น แกลบ ใยปาล์ม ทะลายปาล์ม ซังข้าวโพด เหง้ามัน เป็นต้น

ติดต่อเรา
273/2 ถ.พระราม 2 ,แสมดำ , บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ 10150
เบอร์โทรศัพท์ 02 415 0054
เบอร์แฟกซ์ 061 410 8877, 098 829 9526
อีเมล์ Recruitment@asiabiomass.com
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

ปี 2527

ทุนจดทะเบียน

150,000,000.00 บาท

รอบตัดบัญชี

31/12/2562

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 05 ต.ค. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link