กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ออกแบบ / ผลิตแม่พิมพ์ > ไทยมิคามิ จำกัด
ไทยมิคามิ จำกัด
การผลิตแม่พิมพ์ปั้มโลหะ แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก รับปั้มชิ้้นงานโลหะและ รับฉีดชิ้นงานพลาสติก

เครื่องมือที่ดีมีคุณภาพย่อมส่งผลดีต่อคุณภาพชิ้นงานที่ดี

ด้วยทีมงานตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่มีความรู้ ความสามารถ เครื่องจักร เครื่องมือ
ที่ทันสมัยทำให้การตรวจสอบชิ้นงานทำได้รวดเร็ว แม่นยำ

 

3D CMM

Optical Gaging Products, Inc. (USA)

Model Measuring Range (mm) Qty.
SMART SCOPE 250ZIP 250×150×200 1
SMART SCOPE 300ZIP 300×300×200 3

ARCS (TAIWAN)

Model Measuring Range (mm) Qty.
MAX-4530 450×300×200 1
KIM-4530 (manual) 450×300×200 1

 

OTHER

  

Name Qty.
Height Gauge 12
Dial Gauge 17
Micrometer 11
Caliper 5
Pin Gauge 1
Tap Gauge 11
Ring Gauge 1
Degree Measuring Tool 1
Push-Pull Gauge 3
Torque Driver 7
Sharp Edge Tester 1
Surface Roughness Tester 1
Surface Plate 12
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 24 ธ.ค. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link