แนะนำสมาชิก

บริษัท อิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) จำกัด

Price-competitive and high quality translation service targeted for ASEAN area

ITP’s translation consulting

ด้วยระบบการแปลภาษาเฉพาะตัวของ ITPนั้น จะช่วยวิเคราะห์ประโยคภาษาต้นทางก่อนทำการแปลเพื่อไม่ให้เกิดการใช้ต้นทุนโดยไม่จำเป็น เอกสารทางเทคนิค คู่มือ แคตตาลอค เอกสารทางการตลาด คู่มือฝึกสอน เว็บไซต์ วีดิทัศน์ ฯลฯ ทุกสื่อที่มีตัวอักษรเราสามารถรองรับได้

สัญญาแปลระยะยาว (3 ปีขึ้นไป) บริษัทญี่ปุ่นกว่า 80 บริษัททั่ว ASEAN !

► More info

อิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการแปลข้อมูลเทคนิคหลากหลายแขนง

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

22 ม.ค. 2562
บริษัท ยูไนเต็ด เอเซีย เลเบิ้ล พริ้นติ้ง จำกัด
หน้าเพจภาษาไทยพร้อมใช้งานแล้ว
17 ม.ค. 2562
PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
[Updated] 2019 Public Training Schedule for Thai
16 ม.ค. 2562
System Upgrade Solution BKK Co., Ltd.
Our English pages are available!
15 ม.ค. 2562
SATOAUTO-ID (THAILAND) CO.,LTD.
「保守メンテナンス」ページを公開しました!
11 ม.ค. 2562
บริษัท อิบุคิ อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
อัพเดทรายการเครื่องจักรมือสอง

 

อัตราแลกเปลี่ยน

提供は Investing.com

*Bid(ขาย), Ask(ซื้อ)

ข้อมูลการจัดนิทรรศการและสัมมนา

สถานการณ์การจราจร

U-MACHINE

U-MACHINE

U-MACHINEはタイで活躍する製造業に携わる日本人に向けて情報発信している『日本語工業月刊誌』です。
少しでも多くタイのビジネス情報をご提供することで、在タイ日系製造業が部品、材料、素材などの国内調達やタイでのビジネスを円滑に行うお手伝いができると信じております。

タイ経済ニュース【​2019年1月14日】


軌道交通関連工業 BOIが特別投資優遇


南部台風被害の義援金 ホンダは300万バーツ


18年のBOI投資申請 目標を25%上回る9千億バーツ


バンコク首都圏の大気汚染 PM2.5濃度 再び危険水準に


マイルド・ハイブリッド車 EVの優遇物品税率を適用へ


詳しく読む