กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ก่อสร้าง / โครงสร้างโรงงาน > บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด
บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด
Designing and constructing HVAC systems, electrical facilities, Clean Room and IoT System,etc.

บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด เป็นบริษัทลูกของบริษัท Takasago Thermal Engineering สัญชาติญี่ปุ่น เราเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีที่สามารถช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ผลิตให้คุ้มค่าและประหยัดที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ระบบปรับอากาศ ห้องสะอาด ระบบดับเพลิง ระบบประปา รวมถึงงานก่อสร้างทุกชนิด เราสามารถออกแบบและก่อสร้างการใช้งานประเภท โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม ที่อยู่อาศัย ห้างสรรพสินค้า โครงการ Mixed-use และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด เรามีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี “คลีนรูม” ที่สามารถจัดการและควบคุม อุณหภูมิความชื้น และฝุ่นละอองในห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิต ลดระยะเวลาการทำงาน รวมถึงลดการใช้พลังงานและต้นทุนการผลิตที่ฟุ่มเฟือยและไม่จำเป็น

WEBSITE ►


Core Business

We, with our own sophisticated technology, provide you comprehensive HVAC-based systems engineering services for planning, designing, constructing and maintaining of all types of buildings, factorys and facilities.

 

ระบบห้องสะอาด
​ระบบควบคุมความชื้น

 

ระบบเครื่องกลและสุขาภิบาล

ระบบไฟฟ้า

ระบบดับเพลิง

สำหรับโรงงานเช่า

Solar Panel

 

Swirling Induction Type
HVAC System

 

IoT Service

LOMA (Link, Operate, Monitor and Analyze) คือระบบ IoT ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้งานกับระบบปรับอากาศ

 

Thai Takasago R&D Center    NEW!!  


"For Further Improvement of Customer Satisfaction"

ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัท Takasago Thermal Engineering สัญชาติญี่ปุ่นได้สนับสนุน R&D ตามหลักการของ R&D Policy

บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด ได้จัดตั้งศูนย์ Thai Takasago R&D Center ขึ้น ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,115 ตรม. ภายในโครงการ PRO IND FACTORY PARK 2 UNIT G เลขที่ 189/61 หมู่ 4 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ภายใน TTC R&D Center แบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่
  • Exhibition Zone ส่วนที่เป็น workshop area ของ Dry Room® Technology, SWIT® System, Cold Room (อนาคต) และในส่วนของ IoT ต่อยอดและพัฒนาโดยทีมวิศวกร
  • Conference Zone เพื่อใช้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้
  • Office Zone โซนสำนักงานสำหรับทีมวิศวกรและทีมประจำศูนย์ TTC R&D Center

TTC มีความมุ่งหวังให้ R&D Center นี้สร้างประโยชน์ให้แก่ทุกภาคส่วน ทั้งในด้านการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า สร้างความยั่งยืนด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยปณิธานจากบริษัทแม่ Takasago Thermal Engineering ณ ประเทศญี่ปุ่น “Environmental Solutions Professional”

นอกจากนี้ TTC ยังคำนึงถึงในด้านการศึกษา เราเปิดโอกาสด้านการศึกษาโดยมีแผนที่จะให้นิสิต นักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชม และได้สัมผัสกับ workshop ของ Dry Room® Technology, SWIT® System, Cold Room และ IoT ที่ทาง TTC ได้จัดขึ้น เพื่อรองรับผู้ที่สนใจทุกภาคส่วน

ติดต่อเรา ►

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 24 ก.ย. 2564
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link