กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ก่อสร้าง / โครงสร้างโรงงาน > บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด
บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด
Designing and constructing HVAC systems, electrical facilities, Clean Room and IoT System,etc.

Contact:Ms.Nonlanee

061-387-4675

nonlanee_ni@tte-net.com​​

 


LOMA / Thai Takasago Original IoT System


 

IoT SERVICE

Smart Monitoring for Smart Business

What is ?

LOMA (Link, Operate, Monitor and Analyze) is an IoT system designed to utilize the HVAC system, to make the system function effectively and to prevent malfunction from happening by providing real-time monitoring and preventive alert. The monitored data will be kept safely on cloud, and analyzed for more efficient operations.

 

How LOMA Works?


 

Sensors will later transfer the activities to Nodes subsequently Nodes also deliver the information to our Gateways
and we will receive the Data and view on the LOMA Dashboard.

Temperature

Humidity

Energy Consumption

Pressure

Water Flow Mater

Air Flow Mater

Particle / Dust

Open / Close Record

 

LOMA Dashboard


 

Benefit of LOMA


สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อติดตั้ง LOMA

  • รับรู้ข้อมูลแบบทันท่วงที สามารถรับข้อมูลต่างๆได้แบบทันท่วงที โดยไม่ต้องเสียเวลารอ

  • ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย บน Private Cloud

  • ระบบคาดเดาการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่ผิดพลาดด้วยระบบป้องกันการผิดพลาดอัตโนมัติ

  • รายงานข้อมูลอย่างถูกต้องแม่นยำ สามารถ Export ข้อมูลต่างๆจาก LOMA ได้อย่างครบถ้วนและแม่นยำ

  • ติดตามการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น LOMA จะส่งแจ้งเตือนให้ท่านทราบทันที

- 24/ Monitoring system
- Utilize IoT and cloud platform
- Fundamentals of artificial intelligence (AI)
​- Provide advanced analytics

- Reduce maintenance Costs
- Reduce downtime costs
- Reduce spare part costs
- Reduce manpower costs
​- Reduce mean time to repair

- Keep data with high security on private cloud (AWS)
- Be able to access real-time data anytime and everywhere
- Easily and quickly access to historical data

- Avoid human error
- Real-Time Data
- Directly export from LOMA and unable to be altered

- Predict and prevent downtime
- Real-time alert before breakdown
- Identify the cause of improper working of machine
- Increase production since machine work more consistent
- Plan maintenance or production schedules effectively
​- Avoid serious damage and extend machine life

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 31 พ.ค. 2566
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link