KISCO(T) LTD.

เราคือมืออาชีพทางด้านเคมีภัณฑ์และวัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์

 บริการนำเข้าเคมีภัณฑ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยจากญี่ปุ่น 

  ■ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในประเทศไทย  

● ดำเนินการพิธีการนำเข้าและส่งออก, การขนส่งสินค้า, และการจัดการสินค้าทั่วไปตลอดจนวัตถุอันตราย, สินค้าแช่เย็นและแช่แข็ง
 จัดเตรียมและยืนยันรายการส่วนผสมและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ตามที่ได้กำหนดจากกระทรวงเศรษฐกิจ, การค้าและอุตสาหกรรม METI*
*METI: Ministry of Economy, Trade and Industry

  ■ สินค้าคงคลังในประเทศไทย
● เรามีคลังสินค้าของเราเอง ซึ่งจัดการระบบสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสมสำหรับเคมีภัณฑ์ต่างๆ และมีระบบการจัดส่งด้วยรถขนส่งของเรา
● เราใช้ระบบในการจัดการสินค้าคงคลังของเรา เพื่อติดตามและตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม และช่วยลดเวลาในการส่งมอบ

  ■ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในประเทศไทย ที่เราบริการนำเข้าเคมีภัณฑ์อย่างเหมาะสมและปลอดภัยจากประเทศญี่ปุ่น 
● ดำเนินการพิธีการนำเข้าและส่งออก, การขนส่งสินค้า, และการจัดการสินค้าทั่วไปตลอดจนวัตถุอันตราย, สินค้าแช่เย็นและแช่แข็ง
จัดเตรียมและยืนยันรายการส่วนผสมและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ตามที่ได้กำหนดจากกระทรวงเศรษฐกิจ, การค้าและอุตสาหกรรม METI*
​                                                                                                                                             
*METI: Ministry of Economy, Trade and Industry
  ■ สินค้าคงคลังในประเทศไทย
● เรามีคลังสินค้าของเราเอง ซึ่งจัดการระบบสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสมสำหรับเคมีภัณฑ์ต่างๆ และมีระบบการจัดส่งด้วยรถขนส่งของเรา
● เราใช้ระบบในการจัดการสินค้าคงคลังของเรา เพื่อติดตามและตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม และช่วยลดเวลาในการส่งมอบ


วัสดุทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ซิลิโคน

วัสดุบัดกรี

กาวอุตสาหกรรม

 


งานบริการทางด้านอุตสาหกรรม

การเคลือบผิวโดยใช้โพลิเมอร์พาราลีน(diX®)

การปั้มขึ้นรูปแผ่นระบายความร้อน

 


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรซิน/งานบริการและเคมีภัณฑ์

ระบบ Hot Runner (จำหน่ายและบำรุงรักษา)

วัสดุส่วนประกอบต่างๆ, แผงวงจรพิมพ์ (PCB),
สารทำความสะอาด และน้ำมันหล่อลื่น

 


วัสดุเพื่อสุขอนามัยทางการแพทย์และเทคโนโลยีป้องกันไวรัสโคโรนา

ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์
(ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสโคโรนา)

เทคโนโลยีต้านเชื้อแบคทีเรียจากคาเทชิน
"CateProtect”

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 18 เม.ย. 2565