กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ล่าม, แปลภาษา > บริษัท อิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทญี่ปุ่นรายใหญ่ ผู้ให้บริการด้านการแปลภาษาต่างๆ ใน ASEAN เช่น ภาษาไทย พม่า อินโดนีเซีย เวียดนาม ฯลฯ พร้อมทั้งนำเสนอกลยุทธในการลดราคาต้นทุน

ฐานข้อมูลการแปลขนาดใหญ่ของเรา ช่วยให้ท่านลดต้นทุนในการแปลได้อย่างเห็นผล!
เราได้รับการไว้วางใจจากบริษัทต่างๆกว่า 200 บริษัทในประเทศไทย

ดูผลงานและเสียงตอบรับจากลูกค้าของเรา คลิกที่นี่!

ปัจจัยที่ช่วยลดต้นทุนการแปล!

ต้นทุนการแปลลดลงอย่างสมเหตุสมผล!

มีกำไรจากการบริการต้นทุนที่ดี!


คำถามถึงผู้บริหารทุกท่าน

  "การแปล" เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำธุรกิจใน ASEAN แต่ค่าใช้จ่ายก็สูงเช่นกัน  

ASEAN
- ก่อตั้งสำนักงานและโรงงาน

- ขายสินค้าหรือบริการ


ข้อมูลที่จำเป็นต้องแปล
 ・คู่มือการใช้งาน
 ・คู่มืออธิบายทางเทคนิค
 ・คู่มือการซ่อมแซม
 
・คู่มืออบรมฝึกสอนพนักงาน
 ・เอกสารภายในโรงงาน
 
・เอกสารทางการตลาด
 ・เอกสารรายละเอียดผลิตภัณฑ์
 
・เอกสารการขายสินค้า
 ・เอกสารแนะนำบริษัท
 
・แคตตาล็อคสินค้า
 ・เว็บไซต์


 

การข้ามกำแพงภาษาด้วย"การแปล"


​​

 

ความสำเร็จของธุรกิจ

ทราบหรือไม่ว่า ตอนนี้มีวิธีการบริหารจัดการต้นทุนและไม่ต้องลงทุนมากแล้ว

วิธีการนี้สามารถนำไปใช้ฝึกสอนพนักงานของท่านผ่านคอนเซ็ปในสายการผลิตอื่นๆ ได้เช่นกัน

"บริการแปลภาษาโดยฐานข้อมูล"ของ ITP จะช่วยลดการสิ้นเปลืองงบประมาณในการแปลภาษา

กราฟทางด้านซ้ายแสดงผลการวิเคราะห์ประโยคที่แปลเป็นไทยภายใน 1 ปีของบริษัทผู้ผลิตบริษัทหนึ่ง จากปริมาณทั้งหมด ประโยคที่ไม่จำเป็นต้องแปลหรือต้องแปลเพียงเล็กน้อยมีถึง 65% ซึ่ง 65% นี้คือส่วนที่ช่วยให้ต้นทุนการแปลลดลง ไม่เพียงแต่ภาษาไทยเท่านั้น ภาษาเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซียก็ได้ผลลัพธ์ในแบบเดียวกัน โดยเฉพาะการแปลคู่มือการใช้งานหรือคู่มือการฝึกอบรม ฯลฯ ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการใช้ประโยคเดิมซ้ำๆ ปริมาณประโยคที่ซ้ำกับฐานข้อมูลก็ยิ่งมากขึ้น และต้นทุนก็ยิ่งลดลง ! ถึงเวลาเปลี่ยนมาใช้ฐานข้อมูลในการแปลแล้ว !
บริการแปลของอิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) ช่วยให้ท่านลดต้นทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

 

สัญญาแปลระยะยาว (3 ปีขึ้นไป)
บริษัทญี่ปุ่นกว่า 80 บริษัททั่ว ASEAN !
​ยืนยันผลลัพธ์ 100% ด้วยสัญญาแปลระยะยาว

ลดต้นทุนการแปลได้อย่างเห็นผล!

เพื่อรองรับ AEC จะมีการโอนถ่ายข้อมูล เทคโนโลยีภายใน ASEAN มากขึ้นในอนาคต และต้นทุนในการแปลก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน การใช้ฐานข้อมูลในการแปลจะช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ จากการใช้คำแปลที่ซ้ำกับฐานข้อมูล

ด้วยระบบการแปลภาษาเฉพาะตัวของ ITPนั้น จะช่วยวิเคราะห์ประโยคภาษาต้นทางก่อนทำการแปลเพื่อไม่ให้เกิดการใช้ต้นทุนโดยไม่จำเป็น กราฟทางซ้ายคือตัวอย่างของลูกค้าของเราที่ประสบความสำเร็จในการปรับลดต้นทุนที่ใช้ในการแปลภาษาลง 30% ภายใน 4 ปีโดยใช้บริการแปลโดยฐานข้อมูลของบริษัทเรา ซึ่งสามารถนำงบประมาณที่ลดลงไป 30% นี้ไปใช้ในส่วนอื่นได้

เพิ่มกำไรในอนาคตได้อย่างมั่นคงด้วยการจัดการการแปลอย่างเป็นระบบ

*กรณีที่มีประโยคที่ต้องแปลใหม่จำนวนมาก ค่าใช้จ่ายในการแปลภาษาอาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้

รายงานผลการวิเคราะห์ประโยคที่ต้องแปลใหม่และประโยคที่ซ้ำกับฐานข้อมูลก่อนเริ่มงาน

ในการแปลครั้งแรก หากท่านสามารถส่ง PDF สำหรับการอ้างอิงหรือข้อมูลต้นฉบับที่มีความคล้ายคลึงกับเอกสารที่ท่านต้องการจะแปลให้กับเรา อาจช่วยให้สามารถต้นทุนในการแปลได้อย่างมาก ในกรณีนี้เราบริการสร้างข้อมูลให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ข้อมูลที่มีตัวอักษรได้สามารถนำมาใช้กับระบบการแปลของเราได้

เอกสารทางเทคนิค คู่มือ แคตตาลอค เอกสารทางการตลาด คู่มือฝึกสอน เว็บไซต์ วีดิทัศน์ ฯลฯ ทุกสื่อที่มีตัวอักษรเราสามารถรองรับได้

อิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการแปลข้อมูลเทคนิคหลากหลายแขนง

 

อิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) มีสำนักงานในประเทศไทย ให้บริการแปลภาษาไทย พม่าและภาษาต่างใน ASEAN รวมทั้งภาษาอื่นๆ ทั่วโลก

Ishida Taiseisha (Thailand) Co., Ltd. สำนักงานใหญ่ : บางนา สำนักงานขาย : สำโรง ฉะเชิงเทรา โลจิสติก : บางนา โรงพิมพ์ : บางปู

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 15 มิ.ย. 2559
หมวดธุรกิจ
ล่าม, แปลภาษา
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link