กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ที่ปรึกษา, บัญชี, กฎหมาย > PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
ISO Registration Company

2023 Public Training Schedule for Thai

ENGLISHWEBINAR

- สัมมนาออนไลน์ -


 

หลักสูตร Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
การตีความข้อกําหนด ISO 9001:2015 และการประยุกต์ใช้ 1  15  - -     12 - - 4 - - 18
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 1 -  9  -     - 10 - - - 13 -
การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิผล 1 - -  3  -   - - 23 - - - 8
การควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001/14001:2015 1 - - -  23  - - 27 - - 11 - -
ผู้จัดการคุณภาพ 1 -  21  -   - - - 8 - - 29 -
การตีความข้อกําหนด ISO 14001:2015 และการประยุกต์ใช้ 1 -  7  - -   14 - - - 19 - -
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน 14001: 2015 1 - -  21  -   - 25 - - - 15 -
การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 1 - - -  18    - - 22 - - - 21
การตีความข้อกําหนด ISO 45001:2018 และการประยุกต์ใช้ 1 -  8  - - - 29 - - - - - -
การตรวจประเมินภายใน ISO 45001:2018 1 - - -  10    - - - 20 - - -
การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสียง 1 - - - -  2  - - - - 18 - -
การตีความข้อกําหนด IATF 16949 การประยุกต์ใช้และ Sanctions 2 - -  2 
 3 
-   6
7
- - 6
7
- - 12
13
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน IATF 16949 2 - - -  4 
 5 
- - 19
20
- - - 16
17
-
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต 1  4  -  16    - - - 23 - 26 - 20
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ 1 -  6  - - - - - - 20 - 8 -
Control Plan 1 - - -  18  - - - 16 - 18 - -
การวิเคราะห์ระบบการวัด 1 - - 20 - - - - - 27 - 14 -
การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ 1 - - -  27  - - - - - 12 - 19

 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมตามความเหมาะสม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทราบข้อมูลอัพเดทล่าสุด

 

**สอบถามราคา In-House Training เพิ่มเติมกับเจ้าหน้าฝ่ายขาย**

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 03 ก.ค. 2566
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link