กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ที่ปรึกษา, บัญชี, กฎหมาย > PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
ISO Registration Company

2020 Public Training Schedule for Thai

ENGLISH


Course Day Price Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
การตีความข้อกำหนด ISO9001:2015 และการประยุกต์ใช้ 1 ฿3,800 9 28 - - 20 - - 26 11 7 11 -
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO9001 1 ฿3,800 23 - 12 - - 11 - - 4 30 - 15
การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิผล 1 ฿3,800 - 6 - 30 - - 15 - - - 17 -
การคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงสำหรับระบบการบริหารจัดการ 1 ฿3,800 31 - - - - 15 - - - - 20 -
การควบคุมเอกสารที่มีประสิทธิผล 1 ฿3,800 - - 19 - - - - 21 - - - -
ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 1 ฿3,800 - - 10 - - 24 - - 15 - - 9
ตัวแทนฝ่ายบริหารมืออาชีพ 1 ฿3,800 - 26 - - 25 - - - - 21 - -
การตีความข้อกำหนด ISO14001:2015 และการประยุกต์ใช้ 1 ฿3,800 - - 16 - - - 10 - - 27 - -
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO14001:2015 1 ฿3,800 - - - 24 - - 23 - - - - 17
การประเมินความเสี่ยงและโอกาสตามมาตรฐาน ISO14001:2015 1 ฿3,800 29 - - - 12 - - - 24 - - -
หน้าที่ของตัวแทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม EMR 1 ฿3,800 - - - 7 - - 13 - - - - -
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวงจรชีวิต 1 ฿3,800 - - 27 - - 9 - - - 1 - -
การควบคุมสารเคมีและการจัดการตามข้อแนะนำใน SDS 1 ฿3,800 - 19 - - - - - 15 - - - -
การจัดการขยะมีพิษ 1 ฿3,800 - - - 28 - - - - 14 - - -
การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 1 ฿3,800 - - 31 - - 29 - - - - 24 -
การตรวจประเมิน ผู้รับเหมา และ outsource control 1 ฿3,800 - 4 - - - - - 9 - - - -
การตีความข้อกำหนด ISO45001:2018 และการประยุกต์ใช้ 1 ฿3,800 - 14 - - 21 - - - 18 - - -
การตรวจประเมินภายใน ISO45001:2018 1 ฿3,800 - - 11 - - 25 - - - 29 - -
การชี้บ่งอนตรายและการประเมินความเสี่ยง 1 ฿3,800 - - - 27 - - - - 1 - - -
การจัดการความเสี่ยงและโอกาสสำหรับ ISO45001:2018 1 ฿3,800 - - 6 - - 19 - - - - 19 -
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร 1 ฿3,000 27 - - - - - - 17 - - - -
ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี 1 ฿3,000 - - - - - - 20 - - - - 23
การทำระบบแบบควบรวม ISO 9001 & ISO 14001 1 ฿3,800 - 24 - - - 1 - - - 16 - -
การทำระบบแบบควบรวม ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 1 ฿3,800 - - 3 - - 16 - - - - 16 -
ผู้ตรวจประเมินภายในแบบควบรวม ISO9001&ISO14001&ISO45001 1 ฿3,800 - - - - 28 - - 13 - - - -
กฏหมายสิ่งแวดล้อมและกฏหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ฿3,800 - - - 8 - - - - 22 - - -
แนวทางการจัดทำมาตรฐาน 5 ส 1 ฿2,500 - - - - - - - 27 - - - -
เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด 1 ฿2,800 - - - 1 - - - - 30 - - -
การจัดทำระบบ GMP และ HACCP 1 ฿3,200 - - 9 - - - - - 10 - - -
ข้อกำหนด ISO 22000:2018 1 ฿3,800 - - - 2 - - 31 - - - - 22
ข้อกำหนด FSSC 22000 V5   ฿3,800 - - 25 - - 10 - - - - - -
ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน BRC Food issue   ฿3,200 - 12 - - - - - - 18 - - 1
การตีความข้อกำหนด IATF 16949 และการประยุกต์ใช้ 2 ฿5,500 - 20
21
- - 13
14
- - 5
6
- - 26
27
-
การตีความข้อกำหนด IATF 16949 และการประยุกต์ใช้ 1 ฿3,800 - - 26 - - 23 - - 16 - - -
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต 1 ฿3,000 20 - - 3 - - 1 - - 5 - 21
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ 1 ฿3,800 - 13 - - 18 - - 7 - - - -
การวิเคราะห์ระบบการวัด 1 ฿3,000 - 3 - - - 5 - - - 22 - -
การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ 1 ฿3,000 - - 20 - - - 17 - - - 6 -
ข้อบังคับการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต 1 ฿3,000 - - - - 8 - - - - - - 4

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมตามความเหมาะสม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทราบข้อมูลอัพเดทล่าสุด

*หากต้องการเลือกวันเรียนนอกเหนือจากตารางข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อจองวันและทราบราคาพิเศษสำหรับการสมัครเรียนตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 16 ต.ค. 2563
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link