กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ที่ปรึกษา, บัญชี, กฎหมาย > PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
ISO Registration Company

2019 Public Training Schedule for Thai

ENGLISH


13 ธันวาคม

► ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

► การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ

17 ธันวาคม

► เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

19 ธันวาคม

► การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ

20 ธันวาคม

ความรู้เบื้องต้นและความตระหนักถึง
   ISO 9001:2015

23 ธันวาคม

► การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร

25 ธันวาคม

ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับมาตรฐาน
   ISO 9001:2015

*Price...฿3,800 /course

 

2020 Public Training Schedule for Thai

ENGLISH


Course Day Price Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
การตีความข้อกำหนด ISO9001:2015 และการประยุกต์ใช้ 1 ฿3,800 9 28 - - 20 - - 26 - 7 11 -
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO9001 1 ฿3,800 23 - 12 - - 11 - - 4 30 - 15
การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิผล 1 ฿3,800 - 6 - 30 - - 15 - - - 17 -
การคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงสำหรับระบบการบริหารจัดการ 1 ฿3,800 31 - - - - 15 - - - - 20 -
การควบคุมเอกสารที่มีประสิทธิผล 1 ฿3,800 - - 19 - - - - 21 - - - -
ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 1 ฿3,800 - - 10 - - 24 - - 15 - - 9
ตัวแทนฝ่ายบริหารมืออาชีพ 1 ฿3,800 - 26 - - 25 - - - - 21 - -
การตีความข้อกำหนด ISO14001:2015 และการประยุกต์ใช้ 1 ฿3,800 - - 16 - - - 10 - - 27 - -
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO14001:2015 1 ฿3,800 - - - 24 - - 23 - - - - 17
การประเมินความเสี่ยงและโอกาสตามมาตรฐาน ISO14001:2015 1 ฿3,800 29 - - - 12 - - - 24 - - -
หน้าที่ของตัวแทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม EMR 1 ฿3,800 - - - 7 - - 13 - - - - -
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวงจรชีวิต 1 ฿3,800 - - 27 - - 9 - - - 1 - -
การควบคุมสารเคมีและการจัดการตามข้อแนะนำใน SDS 1 ฿3,800 - 19 - - - - - 15 - - - -
การจัดการขยะมีพิษ 1 ฿3,800 - - - 28 - - - - 14 - - -
การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 1 ฿3,800 - - 31 - - 29 - - - - 24 -
การตรวจประเมิน ผู้รับเหมา และ outsource control 1 ฿3,800 - 4 - - - - - 9 - - - -
การตีความข้อกำหนด ISO45001:2018 และการประยุกต์ใช้ 1 ฿3,800 - 14 - - 21 - - - 18 - - -
การตรวจประเมินภายใน ISO45001:2018 1 ฿3,800 - - 11 - - 25 - - - 29 - -
การชี้บ่งอนตรายและการประเมินความเสี่ยง 1 ฿3,800 - - - 27 - - - - 1 - - -
การจัดการความเสี่ยงและโอกาสสำหรับ ISO45001:2018 1 ฿3,800 - - 6 - - 19 - - - - 19 -
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร 1 ฿3,000 27 - - - - - - 17 - - - -
ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี 1 ฿3,000 - - - - - - 20 - - - - 23
การทำระบบแบบควบรวม ISO 9001 & ISO 14001 1 ฿3,800 - 24 - - - 1 - - - 16 - -
การทำระบบแบบควบรวม ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 1 ฿3,800 - - 3 - - 16 - - - - 16 -
ผู้ตรวจประเมินภายในแบบควบรวม ISO9001&ISO14001&ISO45001 1 ฿3,800 - - - - 28 - - 13 - - - -
กฏหมายสิ่งแวดล้อมและกฏหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ฿3,800 - - - 8 - - - - 22 - - -
แนวทางการจัดทำมาตรฐาน 5 ส 1 ฿2,500 - - - - - - - 27 - - - -
เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด 1 ฿2,800 - - - 1 - - - - 30 - - -
การจัดทำระบบ GMP และ HACCP 1 ฿3,200 - - 9 - - - - - 10 - - -
ข้อกำหนด ISO 22000:2018 1 ฿3,800 - - - 2 - - 31 - - - - 22
ข้อกำหนด FSSC 22000 V5   ฿3,800 - - 25 - - 10 - - - - - -
ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน BRC Food issue   ฿3,200 - 12 - - - - - - 18 - - 1
การตีความข้อกำหนด IATF 16949 และการประยุกต์ใช้ 2 ฿5,500 - 20
21
- - 13
14
- - 5
6
- - 26
27
-
การตีความข้อกำหนด IATF 16949 และการประยุกต์ใช้ 1 ฿3,800 - - 26 - - 23 - - 16 - - -
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต 1 ฿3,000 20 - - 3 - - 1 - - 5 - 21
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ 1 ฿3,800 - 13 - - 18 - - 7 - - - -
การวิเคราะห์ระบบการวัด 1 ฿3,000 - 3 - - - 5 - - - 22 - -
การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ 1 ฿3,000 - - 20 - - - 17 - - - 6 -
ข้อบังคับการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต 1 ฿3,000 - - - - 8 - - - - - - 4

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมตามความเหมาะสม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทราบข้อมูลอัพเดทล่าสุด

*หากต้องการเลือกวันเรียนนอกเหนือจากตารางข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อจองวันและทราบราคาพิเศษสำหรับการสมัครเรียนตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 04 ธ.ค. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link