กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ที่ปรึกษา, บัญชี, กฎหมาย > PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
ISO Registration Company

2021 Public Training Schedule for Thai

ENGLISH


หลักสูตร Day Price Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
ISO 9001 - ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ 1 ฿3,800 28 - - 28 - - 7 - - 6 - -
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐานระบบ ISO 9001 1 ฿3,800 - 10 - - 12 - - 11 - - 11 -
QMR มืออาชีพ (ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ) 1 ฿3,800 - 16 - - 5 - - 19 - - 16 -
ISO 14001 - ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ 1 ฿3,800 - - 10 - 18 - - 17 - 7 - -
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐานระบบ ISO 14001 1 ฿3,800 - - 18 - - 9 - - 7 - - -
EMR มืออาชีพ (ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม) 1 ฿3,800 - - - 8 - - 14 - 14 - - -
ISO 45001 - ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ 1 ฿3,800 - - 9 - - 8 - - 16 - - -
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐานระบบ ISO 45001 1 ฿3,800 - - - 25 - 15 - - 22 - - -
ระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ISO9001/ISO14001/ISO45001 1 ฿3,800 - - - 16 - - 15 - - 19 - -
การตรวจประเมินภายในแบบบูรณาการ 1 ฿3,800 - - - - 20 - - 24 - 4 - -
IATF 16949 - ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ 2 ฿5,500 26 - 11 - 6 - 8 - 15 - 9 -
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐานระบบ IATF 16949 1 ฿3,800 - 9 - - 13 - - 5 - 14 - -
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต 1 ฿3,800 - - 23 - - 16 - - 2 - - -
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ 1 ฿3,800 - - 25 - - 2 - - 21 - - -
การวิเคราะห์ระบบการวัด 1 ฿3,800 - - - - 11 - - 4 - - 3 -
การควบคุมกระบวนการทางสถิติ 1 ฿3,800 - - - - - 10 - - - 12 - -
การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต 1 ฿3,800 - 23 - - - 22 - - - 26 - -

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมตามความเหมาะสม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทราบข้อมูลอัพเดทล่าสุด

*หากต้องการเลือกวันเรียนนอกเหนือจากตารางข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อจองวันและทราบราคาพิเศษสำหรับการสมัครเรียนตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 19 เม.ย. 2564
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link