กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ที่ปรึกษา, บัญชี, กฎหมาย > PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
ISO Registration Company

2024 Public Training Schedule for Thai course

ENGLISHWEBINAR

- สัมมนาออนไลน์ -


 

หลักสูตร Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
ISO9001 Requirement & Implemention training 1 - - 6 3   12 - - 4 - - 18
ISO9001 Internal Auditor training 1 - - 7 4   - 10 - - - 13 -
Root Cause Analysis training 1 - - 11 -   - - 23 - - - 11
Professional QMR 1 - - 27 - - 19 - 8 - - 29 -
ISO14001 Requirement & Implementation Training 1 - - 14 -   14 - - - 18 - -
ISO14001 Internal Auditor Training 1 - - 20 - 24 - - - 16 - - -
ISO45001 Requirement & Implementation Training 1 - - 19 - - 21 - - - - - -
ISO45001 Internal Auditor Training 1 - - - 4   - - - 20 - - -
IATF16949 Requirement, Implementation & Sanctions 2 - - 4
5
-   6
7
- - 5
6
- - 12
13
APQP 3rd Edition "New" Training 1 - - -   23 13 - 15 12 10 14 12
Control Plan 1st Edision "New" Training 1  - - -   30 20 - 22 19 24 21 19

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมตามความเหมาะสม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทราบข้อมูลอัพเดทล่าสุด

**สอบถามราคา In-House Training เพิ่มเติมกับเจ้าหน้าฝ่ายขาย**

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 20 ก.พ. 2567
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link