กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ชิ้นส่วนยาง > MIYASAKA COMPONENTS (THAILAND) CO.,LTD.
MIYASAKA COMPONENTS (THAILAND) CO.,LTD.
จุดแข็งของเราคือ การขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติกกับโลหะ และการขึ้นรูปชิ้นส่วนยางกับพลาสสติกสําหรับเทคโนโลยียานยนต์แบบบูรณาการ

การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางกับพลาสติก

การขึ้นรูปรวมถึงการขึ้นรูป
​โดยการฉีดพลาสติก

การขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติกของMIYASAKA COMPONENTS (THAILAND) CO., LTD. ที่มีความชำนาญในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนโลหะโดยใช้เครื่องฉีดแนวตั้ง นอกจากนี้เรายังประกอบชิ้นส่วนเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป (รวมถึงกระบวนการบัดกรีไร้สารตะกั่ว) และดําเนินการผลิตภายในบริษัททุกกระบวนการตั้งแต่การขึ้นรูปจนถึงการประกอบ


ผลิตภัณฑ์ประกอบ
 

จุดขายของเรา

 

การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง

เราทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น cushions, stoppers, seals และทุกประเภท packings โดยใช้เครื่อง automatic vacuum presses 200 ตัน 10 เครื่อง อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความชำนาญในด้านการประกอบและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางกับพลาสติกด้วย

 

การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก

เรามีเครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง 14 เครื่อง ขนาดใหญ่ 100 ตัน และรองรับปริมาณการผลิตได้มากและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการคุณภาพและความน่าเชื่อถือสูงเท่านั้น


 

มาตรฐานคุณภาพระดับสากล

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย MIYASAKA COMPONENTS (THAILAND) CO., LTD. มีหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้าน "ชิ้นส่วนรถยนต์" คุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นมีเสถียรภาพมากขึ้นโดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO9001, ISO14001 และ IATF16949
​​
 

ผลิตภัณฑ์ยาง

คลิกดูรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

คลิกดูรายละเอียด

 

ใบรับรองมาตรฐานจาก ISO

IATF 16949:2016

ISO 19001:2015

ISO 14001:2015

TLS 8001:2003

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 29 มิ.ย. 2565
หมวดธุรกิจ
ชิ้นส่วนยาง
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link