กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานพิมพ์, ลาเบล > บริษัท คาคิฮาราเมอิบัน(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาคิฮาราเมอิบัน(ประเทศไทย) จำกัด
พิมพ์แผ่นป้าย ฉลาก และ งานพิมพ์ระบบ Silk Screen

บริษัทคาคิฮารา มีฝ่ายผลิตรวมถึง 4 ส่วน ได้แก่ ออกแบบ, พิมพ์สกรีน, ลาเบล และ ปั๊มขึ้นรูป ซึ่งตามส่วนงานที่ตามลำดับข้างต้นได้มีการประสานงานและให้ความร่วมมือในการทำงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งเราสามารถจัดการระบบภายในเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้ตามความต้องของลูกค้าและส่งมอบถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

─ Professional for Printing ─

Consistent system from the design to production

เราทำงานอย่างเป็นระบบ วางแผนกระบวนการผลิตรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตและส่งออกอีกด้วย

Multicolor-printing and special printing system

เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย อาทิ เช่น สามารถพิมพ์ได้หลายสีหลายแบบ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ foil-stamping ลักษณะการพิมพ์แบบมีมิติ แบบนูน เป็นต้น

Small lot production and Short Due Date

เราสามารถรับผลิตสติ๊กเกอร์ขนาดเล็ก โดยกระบวนการผลิตทั้ง 4 ขั้นตอนของเราสามารถรองรับงานและบริหารการทำงานตามกระบวนการผลิตในเวลาที่กำหนดและรับรองกระบวนการผลิตว่ามีประสิทธิภาพสูงอย่างแน่นอน

 

การพิมพ์สกรีน - Silk Printing -

คาคิฮาราผลิตอุปกรณ์แผงสวิทซ์ ให้กับบริษัทผู้ผลิตสินค้าระบบอิเล็กทรอนิกส์และผลิตอุปกรณ์ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ และประเภทอื่นๆ ที่เกียวกับ ฉลาก/ป้ายชื่อจากวิธีพิมพ์แบบ ซิลสกรีน ซึ่งใช้วัถุดิบจำพวก PETโพลีคาร์โบเนท อคิลิค และอื่นๆ อีกมากมาย
สำหรับการผลิตอุปกรณ์ที่เกียวกับชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเราใช้วิธีการพิมพ์แบบซิลสกรีน(Silk Screen) บนพื้นผิวของวัตถุดิบหลายชนิด

รายละเอียดเพิ่มเติม >

การพิมพ์ลาเบล - Label Printing -

เราผลิตฉลากลาเบล/ป้ายชื่อ ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับทุกสภาพแวดล้อม
​เราผลิตป้ายฉลากได้ทุกรูปแบบให้กับผู้ใช้ เช่น อุตสาหกรรมผลิตอาหาร กลุ่มโลจิสติกส์ และกลุ่มพวกผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม >

ขั้นตอนการผลิต

เราทำการวางแผนและรักษาการทำงานอย่างมีระบบในกระบวนการผลิตภายในรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตและเพื่อส่งออกจากการสั่งซื้อจากลูกค้าต่างๆตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามุ่งไปที่ "Mono-zukuri"เพื่อผลิตให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจากประสบการณ์กว้างขวางและความชำนาญทางเทคโนโลยีขั้นสูงในทุกๆกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนกระบวนการสุดท้าย

รายละเอียดเพิ่มเติม >

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 06 มี.ค. 2567
หมวดธุรกิจ
งานพิมพ์, ลาเบล
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link