กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ > บริษัท ชิกะ ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ชิกะ ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
การผลิตและดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรมของโรงงานโดยระบบอัตโนมัติ

ประสิทธิภาพ


สำหรับผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์

MEASUREMENT MACHINE


SERVO PRESS MACHINE


VISION CHECKER


DRY CLEANING MACHINE


RUNOUT CHECKER MACHINE


 

สำหรับผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอื่นๆ

SRICON COATING MACHINE


ALKALI WASHING MACHINE


ORIGINAL MACHINE


ROTATION CHECKER


ORIGINAL MACHINE


SHAFT ASSY MACHINE


 

การจัดส่งสินค้าสู่ลูกค้าปลายทาง

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 06 พ.ค. 2565
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link