กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานตัด / เจาะ / กลึง / เจียรโลหะ > HANSHIN (Thailand) Co., Ltd.
HANSHIN (Thailand) Co., Ltd.
ผลิตภัณฑ์ ประเภท โลหะ อลูมิเนียมหล่อทราย เรซิ่น เหล็ก สำหรับชิ้นงานต้นแบบ

FACILITIES


LARGE 5 AXIS MACHINING CENTER

MAKER : DMG MORI
MODEL : DMF 180 I7 5-AXIS
SPEED : 8,000
STROKE : 1,800×700×700 mm
UNIT : 1

LARGE MACHINING CENTER

MAKER : OKK
MODEL
SPEED : 12,000
STROKE : 1,540×760×660 mm
UNIT : 1

MEDIUM MACHINING CENTER

MAKER : DMG MORI
MODEL : CMX 1100V
SPEED : 12,000
STROKE : 1,400×560×510 mm
UNIT : 2

MEDIUM MACHINING CENTER

MAKER : OKK
MODEL
SPEED : 12,000
STROKE : 920×510×460 mm
UNIT : 1

MACHINING CENTER

MAKER : DMG MORI
MODEL
SPEED : 24,000
STROKE : 630×330×330 mm
UNIT : 2

LATHE

MAKER
MODEL
SPEED : 2,500
STROKE : 510×1,000 mm
UNIT : 1

CNC LATHE

MAKER : OKUMA
MODEL
SPEED : 3,500
STROKE : 500×500 mm
UNIT : 2

GRINDER

MAKER : OKAMOTO
MODEL
SPEED
STROKE : 510×1,000 mm
UNIT : 1

CNC WIRE CUTTER

MAKER
MODEL
SPEED
STROKE : 790×730×300 mm
UNIT : 1

GENERAL PURPOSE MACHINING

MAKER
MODEL
SPEED : 1,500
STROKE : 920×350×450 mm
UNIT : 1

PRESS INSERTER(3Ton)

 

MEASURING FACILITY


MITUTOYO 3D CMM

MITUTOYO SHAPE MM

KEYENCE IMAGE MM

OTHER MEASURING EQUIPMENTS / INSTRUMENTS

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 30 ก.ย. 2564
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link