กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานฉีดพลาสติก > SHIN MAX SYSTEMS CO,. LTD.
SHIN MAX SYSTEMS CO,. LTD.
ผลิตและขายถาด บลิสเตอร์ และพลาสติกขึ้นรูปสุญญากาศ

การผลิตแม่พิมพ์ของSMS


ทางเราดำเนินการผลิตทั้งแม่พิมพ์เพื่อใช้ทดลองงาน และแม่พิมพ์เพื่อใช้ในงานผลิตจริง นอกจากนั้นยังให้บริการกล่องระบายความร้อนด้วยน้ำและปลั๊กของแม่พิมพ์ด้วย

แม่พิมพ์ของSMS

แม่พิมพ์อลูมิเนียมโดดเด่นในเรื่องความแข็งแรงและทนทาน และทำให้ผิวชิ้นงานสำเร็จสวยงาม
แม่พิมพ์เรซิ่นไม่ค่อยทนทาน แต่สามารถแก้ไขได้ง่าย จึงใช้เป็นแม่พิมพ์ทดลองงานได้

วัสดุ: อลูมิเนียม

วัสดุ: เรซิ่น (แม่พิมพ์ขึ้นงานตัวอย่าง, ปลั๊ก)

 

 เครื่องมือที่ใช้ทำแม่พิมพ์

CAD/CAM

HAAS AUTOMATION CNC

FANUFC ROBODRILL α-T14iB

ออกแบบ 2D CAD 3 AUTODESK AUTO CAD 2012 -
3D CAD 2 SIMENCE NX 8.5 -
ขึ้นแม่พิมพ์ NC Machining Center 1 HAAS VM2 (X)762×(Y)508×(Z)508mm
1 FANUC ROBODRILL α-T14iB (X)500×(Y)400×(Z)330mm
Milling Machine 1 OHSUMI STM 2V -
Drilling Machine 1 HITACHI BD-3600 -
1 YAMAMOTO EFT-40 -

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 12 มี.ค. 2562
หมวดธุรกิจ
งานฉีดพลาสติก
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link