กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ระบบการผลิต, อุปกรณ์การผลิต > บริษัทบลูสตาร์ R&D จำกัด
บริษัทบลูสตาร์ R&D จำกัด
การลบครีบอัลตร้าโซนิคและการทำความสะอาดอัลตร้าโซนิคเป็นทฤษฎีและผลงานของบริษัท Blue Star R&D จำกัด

ตัวอย่างการลบครีบ

* เราขอรับงานของลูกค้าไว้ เพื่อนำไปทดสอบด้วยเครื่องใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่น

 อะลูมิเนียม      อัตราขยาย 30 เท่า    ฉายคลื่น 5 นาที

   
  ก่อน   หลัง  

 วัตถุดิบ BC      อัตราขยาย 30 เท่า    ฉายคลื่น 2 นาที

   
  ก่อน   หลัง  

 วัตถุดิบ BC  อัตราขยาย 30 เท่า ฉายคลื่น 2 นาที

   
  ก่อน   หลัง  

 วัตถุดิบ SUS      อัตราขยาย 30 เท่า    ฉายคลื่น 5 นาที

   
  ก่อน   หลัง  

 วัตถุดิบ PL      อัตราขยาย 30 เท่า    ฉายคลื่น 5 นาที

   
  ก่อน   หลัง  

 วัตถุดิบ PL      อัตราขยาย 30 เท่า    ฉายคลื่น 10 นาที

   
  ก่อน   หลัง  

 PPS      อัตราขยาย 30 เท่า    ฉายคลื่น 10 นาที

   
  ก่อน   หลัง  

 วัตถุดิบ PL      อัตราขยาย 180 เท่า    ฉายคลื่น 10 นาที

   
  ก่อน   หลัง  

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 29 ม.ค. 2564
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link