กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > เครื่องมือตรวจวัด > ADVIC CO., LTD.
ADVIC CO., LTD.
Air /ELectric Micrometers(Nidec)・Other Measuring Instrument Devices・Calibration

Measuring Instrument Devices・Calibration & Repairing Service・Mold of Plastic Injection

Advic, a trading company established in 2000 and has been built up by a group of educated people with different kind of background. Advic is a collection of knowledge and experiences in different horizons such as Business, Marketing, Engineering, etc.
Advic specializes in marketing automotive, compressor, electronics and semiconductor products and equipment. See “Brand” for the manufacturers we represent.
We are always looking for five main major in our activities:

■Advance
■Destiny
■Vivid
■Integrity
■Create

We are looking forward to build long-term business relationships with you for mutual benefit. Customers from worldwide are always welcome to "Contact Us".

ชื่อบริษัท
ADVIC CO., LTD.
ผู้รับผิดชอบ

Managing Director : Masaru Teraura

สินค้า / บริการ

Air /Electric micrometers [SHIMPO]
■CORONEX - High precision reducer [SHIMPO]
■FLEXWAVE - High precision reducer [SHIMPO]
■S-CART - Unmanned transport cart [SHIMPO]
■High speed 3D scanner, Cylindrical bore internal surface inspection system [TOSOK]
■FA standard parts, Mold parts, Air tool, Automated equipment, LED [SUNEVER]
■Ball transfer, Turn table, Viless-high damping machine [ISB]
Mold of plastic injection [PRONICS]
Water separation of compressed air water remover [KAMATATECNAS]
Stereomicroscope [CARTON]
■Dial gauge, Cylinder gauge [PEACOCK]
■Dial gauge, Lever test indicator [TECLOCK]

ที่อยู่
12, 14 ซอยลาดกระบัง 14/1, ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง, กรุงเทพฯ 10520
เบอร์โทรศัพท์ 0-2727-5770-1
เบอร์แฟกซ์ 0-2329-2067
ติดต่อ
Mr.Teraura(Japanese):+66(0)81-859-8739
E-mail : teraura@advic.co.th
Ms.Darin(Peach) (Thai):+66(0)86-314-9661
E-mail : sales@advic.co.th
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

สิงหาคม พ.ศ. 2543

ทุนจดทะเบียน

3,000,000 บาท

รอบตัดบัญชี

เดือน ธันวาคม

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 23 มิ.ย. 2563
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##