กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ระบบโรงงาน > บริษัท แมทเคม ซิสเทมซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท แมทเคม ซิสเทมซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ: Miura / HardLock / Ssangma / Yamazaki Active / Eng

ให้ความสำคัญกับลูกค้า มุ่งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ

​​

วิสัยทัศน์
- เป็นผู้นำตลาดในด้านการจัดจำหน่ายและการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศไทย

พันธกิจ
- มุ่งมั่นที่จะเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเน้นคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ชื่อบริษัท
บริษัท แมทเคม ซิสเทมซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Matkem System Supply & Engineering Co.,ltd.
ผู้รับผิดชอบ

ประธานกรรมการ คุณบุญทรง อยู่เกิด

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และ สนับสนุนการขาย: Mr.Shingo Sawada

รายละเอียดธุรกิจ

ตัวแทนจำหน่ายแต่งตั้ง : Miura / HardLock / Ssangma / Yamazaki Active / Engineer

[ผลิตภัณฑ์]

Miura Industrial  (Once Though Steam Boilers,Specially Boilers,Food Equipment,Medical Equipment,Water treatment Equipment,Maintenance)
Ssangma Machine (Wood Pellet Steam Boilers,Steam Wash (Electric/Oil))
HardLock Industrial (HardLock Nut, Bearing Nut, Set screw)
■Yamazaki Active (ActiveX Bolt, ActiveX Cap Bolt)
Engineer Inc (Removal Tool [Neji-Saurus, Neji-Bazooka]) 
Bolier Accessories and Equipment

เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

18 มกราคม 2551

ทุนจดทะเบียน

5,000,000 บาท

ใบรับรอง

ISO 9001: 2008

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 24 ก.ค. 2561
พื้นที่โฆษณา
หมวดธุรกิจ
ระบบโรงงาน
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##