กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > สิ่งทอ, เส้นใย > บริษัท บางกอกโฟม จำกัด
บริษัท บางกอกโฟม จำกัด

ผู้ผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์

บริษัท บางกอกโฟม จำกัด ก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ.2513 ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายฟองน้ำวิทยาศาสตร์
ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการมากกว่า 30 ปี ทางบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายปรเภทธุรกิจออกไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนีเพื่อรองรรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมภายในปรเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของลูกค้า
ชื่อบริษัท
บริษัท บางกอกโฟม จำกัด
Bangkok Foam Co.,Ltd.
รายละเอียดธุรกิจ

ผลิตฟองน้ำนิ่มและฟองน้ำที่เป็นฉนวนความร้อน บริษัทสามารถผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า และมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น
ยานยนต์ , เฟอร์นิเจอร์ , อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

สินค้า / บริการ

ฟองน้ำวิทยาศาสตร์

ที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 119/5 ถนนบางบอน5
แขวงบางบอน เขตบางบอน, กรุงเทพฯ 10150
รายการติดต่อ
โทร. : (66)-2-8924747

เว็บไซต์
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 08 ส.ค. 2559
หมวดธุรกิจ
สิ่งทอ, เส้นใย
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##