กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > การค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ > บริษัท เอส พี เอ็น อิเลคทริค จำกัด
บริษัท เอส พี เอ็น อิเลคทริค จำกัด
ชื่อบริษัท
บริษัท เอส พี เอ็น อิเลคทริค จำกัด
รายละเอียดธุรกิจ
เป้าหมายและแนวทางในการดำเนินการของบริษัท โดยมุ่งที่งานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ปัจจุบันการขยายตัวทางอุตสาหกรรม ตั้งแต่อุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรมขนาดกลางและอุตสาห-กรรมขนาดใหญ่ เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางส่งผลให้สภาพของการใช้เทคโนโลยีเฉพาะด้าน โดยเฉพาะเรื่องระบบไฟฟ้า ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
สินค้า / บริการ
รับติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกประเภท แรงสูง , หม้อแปลง , แรงต่ำ
ที่อยู่
30/1 ซอย 3 ถนนบ้านแพะ ตำบลท่าศาลา, เมือง, เชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์ (66) 5330 8326 to 8
เบอร์แฟกซ์ (66) 5330 8324
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 07 พ.ย. 2556
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##