กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม > บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชื่อบริษัท
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รายละเอียดธุรกิจ
ดำเนินธุรกิจในระบบไฟฟ้าใหม่ ระบบพลังงานทดแทนใหม่ ระบบ อาคารใหม่และที่อยู่อาศัยใหม่และผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทนจากชีวภาพที่เหมาะสมกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สินค้า / บริการ
ดำเนินธุรกิจทำโครงการระบบไฟฟ้าใหม่ ระบบพลังงานทดแทนใหม่ ระบบ อาคารใหม่และที่อยู่อาศัยใหม่และผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทนจากชีวภาพที่เหมาะสมกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่อยู่
1842 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง , บางซื่อ, กรุงเทพฯ 10800
เบอร์โทรศัพท์ (66) 2584-2367 # 609
เบอร์แฟกซ์ (66) 2-910-9713 -14
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 14 พ.ย. 2556
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##