กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ชิ้นส่วนยาง > PTI GLOBAL PRODUCTS CO.,LTD.
PTI GLOBAL PRODUCTS CO.,LTD.

ชื่อบริษัท
PTI GLOBAL PRODUCTS CO.,LTD.
PTI GLOBAL PRODUCTS CO.,LTD.
รายละเอียดธุรกิจ
บริการรับผลิตชิ้นส่วรยางครบ OEM Service Offered/
สินค้า / บริการ
- OEM Rubber Parts
- Rubber Molding
-Rubber Compound
ที่อยู่
54/20 หมู่ 8 ตำบล บางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม 73210, สามพราน, นครปฐม 73210
เบอร์โทรศัพท์ 034-108-068
เบอร์แฟกซ์ 02-482-7052
บริษัท พีทีไอ โกลบอล โปรดักส์ จำกัด
54/20 หมู่ 8 ต. บางกระทึก , สามพราน, นครปฐม 73210
เบอร์โทรศัพท์ 034-108-068
เบอร์แฟกซ์ 02-482-7052
อีเมล์ ptirubber@hotmail.com
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง
3 มีนาคม 2557
ทุนจดทะเบียน
1 ล้านบาท
บริษัทแม่
Polytech Industry Co.,Ltd.
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 12 มิ.ย. 2557
หมวดธุรกิจ
ชิ้นส่วนยาง
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link