กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > เครื่องใช้ และวัสดุสำนักงาน / โรงงาน > บริษัท สหเจริญลาภ พลาสติก จำกัด
บริษัท สหเจริญลาภ พลาสติก จำกัด
ชื่อบริษัท
บริษัท สหเจริญลาภ พลาสติก จำกัด
รายละเอียดธุรกิจ
ผู้ผลิต-จำหน่าย ลังพลาสติก กล่องอะไหล่พลาสติก ที่ใช้ในการจัดเก็บ ลำเลียง บรรจุเคลื่อนย้ายที่มีคุณภาพเหมาะสมอย่างยิ่งกับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น อุตสาหกรรมยานยนตร์ อิเลคโทรนิค ไฟฟ้า และอื่นๆ
การผลิตเม็ดพลาสติก ได้จากการนำสารโมโนเมอร์ที่ได้จากปิโตรเคมีขั้นกลาง มาผลิตเป็นสารโพลิเมอร์หรือเม็ดพลาสติกชนิดต่าง ๆ เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ในปัจจุบัน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยใช้เม็ดพลาสติกในประเทศประมาณ ร้อยละ 70 ของผลผลิตทั้งหมด และอีกร้อยละ 30 นำ
สินค้า / บริการ
ลังอุตสาหกรรม/Industrial Container
พาเลทพลาสติก/Plastic Pallet
กล่องอะไหล่/ Storage Boxes
ลูกล้ออุตสาหกรรมและรถเข็น/Castors Wheels
อุปกรณ์ / Accessories
ที่อยู่
270 ซอยพระยามนธาตุ แยก 35-9 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ , บางบอน, กรุงเทพฯ 10150
เบอร์โทรศัพท์ 02-417-7573
เบอร์แฟกซ์ 02-417-7273
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 23 ก.ค. 2557
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link