กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานพิมพ์, ลาเบล > บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
ชื่อบริษัท
บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
รายละเอียดธุรกิจ
บริษัท คิว ทู เอส จำกัด ก่อตั้งในปี 2545 เป็นอีกบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์ วันเดือนปีที่ผลิต/หมดอายุ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย (Sales) และให้บริการ (Services) โดยยึดหลักเรื่องความเร็ว (Quick) และคุณภาพ (Quality) เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด สินค้าและบริการที่บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เหมาะสำหรับการพิมพ์วันที่ผลิต/หมดอายุ และล็อตการผลิต
สินค้า / บริการ
เครื่องพิมพ์ระบบ Laser, เครื่องพิมพ์ระบบ Ink Jet (ประเภทพ่นหมึกต่อเนื่อง, ประเภทด็อทใหญ่, ประเภท Hi-Res), เครื่องพิมพ์ระบบ Thermal Transfer & Hot Print, เครื่องพิมพ์พร้อมติดฉลาก (Print & Apply Labeler), เครื่องป้อนชิ้นงาน (Multifeeder) พร้อมด้วยอุปกรณ์การพิมพ์ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทต่าง ๆ
ที่อยู่
19/20-22 อาร์ซีเอ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ , ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0 2203 0357
เบอร์แฟกซ์ 0 2203 0245
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 23 ก.ค. 2557
หมวดธุรกิจ
งานพิมพ์, ลาเบล
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link