กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ > บริษัท เซ็นทรัลไลซ์ เพาเวอร์ อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท เซ็นทรัลไลซ์ เพาเวอร์ อุตสาหกรรม จำกัด
ชื่อบริษัท
บริษัท เซ็นทรัลไลซ์ เพาเวอร์ อุตสาหกรรม จำกัด
รายละเอียดธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
สินค้า / บริการ
อะไหล่ อุปกรณ์รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ที่อยู่
รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท
55/39/3 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี, คลองหลวง, ปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2909-0320-5
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 07 ส.ค. 2557
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link