กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > เครื่องใช้ และวัสดุสำนักงาน / โรงงาน > บริษัท อินฟินิดี้โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด
บริษัท อินฟินิดี้โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด
ชื่อบริษัท
บริษัท อินฟินิดี้โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด
รายละเอียดธุรกิจ
ดำเนินการเป็นผู้ให้บริการทางด้านการซื้อ – ขาย ให้คำปรึกษา ออกแบบติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องเซิร์ฟเวอร์, อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์เครือข่าย อีกทั้งยังให้บริการด้านดูแลระบบสารสนเทศให้กับลูกค้า
สินค้า / บริการ
- Messaging & collaboration
- Mail Security Gateway Solution
- Antivirus Solution
- Firewall Solution
- Web Security Solution
- Backup Solution
ที่อยู่
149/19-21 สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม., บางรัก, กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ 02-237-2067
เบอร์แฟกซ์ 02-237-2067
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 25 ส.ค. 2557
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link