กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > กระบวนการผลิตแบบพิเศษ > เซไก คัลเลอร์ บจก.
เซไก คัลเลอร์ บจก.
ชื่อบริษัท
เซไก คัลเลอร์ บจก.
รายละเอียดธุรกิจ
บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยความรวดเร็ว ราคาไม่แพง และด้วยความจริงใจ ภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรับรองจาก TUV ISO9001:2008 และการควบคู่กับการผลิตเราเน้นถึงเรื่องของรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน TUV ISO14001:2012 เพื่อเป็นการรับประกันสินค้าว่ามีความปลอดภัยจากสารต้องห้าม ตามมาตรฐาน RoHS จึงมีการนำวัตถุดิบ ทั้งหมดที่มีอยู่ในการใช้งานไปทำการตรวจสอบหาสารต้องห้ามเป็นประจำทุกปี โดยบริษัท SGS หรือ บริษัทที่มีมาตรฐานระดับโลกทำการตรวจสอบ และผลของการตรวจสอบจะทำเป็นรายงานส่งให้ลูกค้าเป็นประจำทุกปีเช่นกัน
บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตพนักงานให้มีคุณภาพอยู่อย่างต่อเนื่อง มีการส่งพนักงานเข้าอบรมกับสถาบันระดับชาติ ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมจากผู้ผลิตทั้งเม็ดพลาสติก และสารเคมี อย่างเป็นประจำ อีกทั้งการอบรมภายในบริษัทให้กับพนักงานใหม่ทุกสัปดาห์
บริษัทมีแผนการขยายโรงงานและสายการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อศักยภาพในการส่งมอบ และผลิตสินค้าชนิดพิเศษให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด และต่อเนื่อง ซึงแผนการขยายจะเสร็จสมบรูณ์ในปี 2015 เพื่อเป็นลดปัญหาการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ทางบริษัทได้ติดต่อกับผู้ผลิตสารเคมี และเม็ดพลาสติกโดยตรง และมีการพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้สามารถผลิตเป็นวัตถุดิบที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง ต่อเนื่อง
สินค้า / บริการ
1. เม็ดคอมพลาวด์ (Compound Resin)
2. เม็ดสีและสารเข้มข้น (Concentrates Masterbatch)
3. ผงสำเร็จรูป (Dry Pigment)
4. ผงพลาสติก (Plastic powder)
5. การผสมพร้อมใช้ (Prompt to Use Blended Compound)
ที่อยู่
109/90-91 หมู่ 21 ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ , บางพลี, สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ +662173-4470
เบอร์แฟกซ์ +662173-4471
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 28 ส.ค. 2557
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link